„Dbałość o język ojczysty świadczy o wielowiekowym patriotyzmie”. Olimpiada Języka Polskiego na Litwie

W tym roku XXV Olimpiadę Języka Polskiego na Litwie zdominowali dwaj twórcy polskiej literatury - poeta Zbigniew Herbert oraz prozaik Stefan Żeromski. Dzisiaj na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym rozpoczął się ostatni etap olimpiady. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w najbliższy piątek.

Antoni Radczenko

Na początku wszystkich zebranych powitał zespół „Viva l’arte”, który tworzą studentki II roku filologii polskiej na Uniwersytecie Edukologicznym. „Dzisiaj jest dzień bardzo odpowiedzialny i trudny, dlatego postaramy się nie przeciągać uroczystego otwarcia olimpiady” – powitała uczestników oraz gości olimpiady dr. Irena Masojć, kierownik Katedry Filologii Polskiej i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.

Najpierw słyszymy słowo ojczyste

Uczestników przywitał dziekan Fakultetu Filologii prof. dr Gintautas Kundrotas. „Bardzo cieszę się, że tak dużo osób się zebrało, że tak dużo jest pięknych twarzy. To jest trochę symboliczne, że to właśnie w naszych ścianach uczono waszych nauczycieli, którzy obecnie was uczą języka ojczystego. Bo na początku zawsze słyszymy słowo. Słowo w języku ojczystym” – podkreślił znaczenie języka ojczystego dziekan fakultetu.

Na otwarcie olimpiady przybyli również przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych w Wilnie. „Chciałbym nisko się pokłonić i podziękować organizatorom tych 25. olimpiad. Bo w dzisiejszych czasach zdarza się, że coraz trudniej porozumieć się z innymi osobami, nawet w języku ojczystym. Tym bardziej budujące jest to, że są ludzie, którzy pięknie mówią i piszą po polsku. Rozumiem, że tutaj są tylko tacy”- powiedział konsul generalny RP Stanisław Cygnarowski. „To ogromny zaszczyt być wśród was. Chcę powiedzieć wam i waszym nauczycielom, że dbałość o język ojczysty jest wyrazem wielowiekowego patriotyzmu” – dodała Małgorzata Kasner, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

Między Żeromskim i Herbertem

Dzisiaj odbędą się eliminacje pisemne. Tematy są następujące: 1. Życie nasze całe składa się z pasma poświęceń (S. Żeromski). Między „urodą życia” a troską o dobro innych. Porównaj postawy poszczególnych bohaterów literackich wobec konieczności wyboru; 2. Bez ustanku pracują we mnie ręce moich przodków. Rozwiń myśl Zbigniewa Herberta zastanawiając się nad rolą domu i tradycji w kształtowaniu tożsamości człowieka. W rozważaniach odwołaj się do wybranych tekstów literackich; 3. … być ci co po nas przyjdą uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu – odpuszczania win (Z. Herbert). Motyw winy i kary, zemsty i przebaczenia w literaturze; 4. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta „Domysły na temat Barabasza”; 5. Interpretacja fragmentu Dzienników Stefana Żeromskiego; 6. Interpretacja porównawcza wierszy Juliana Tuwima „A jak sobie wieczorem… i Jarosława Iwaszkiewicza „Włóczęga.

Jutro odbędzie się część ustna. Natomiast w piątek, o godz. 12 w Szkole Średniej im. Szymona Konarskiego, odbędzie się uroczyste zamknięcie olimpiady.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej