Silienė odchodzi ze stanowiska dyrektora Syrokomlówki

Wieloletnia dyrektor Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie Danuta Silienė odchodzi ze stanowiska.

zw.lt
Silienė odchodzi ze stanowiska dyrektora Syrokomlówki

Fot. Joanna Bożerodska

,,Odchodzę z czystym sumieniem i w dobrym nastroju. Szkoła ma status gimnazjum, dobrze się rozwija” – w rozmowie z zw.lt powiedziała Danuta Silienė, która jest dyrektorem Gimnazjum im. Władysława Syrokomli od 2007 roku. Swoją decyzję argumentuje ponad 50-letnim stażem pedagogicznym. ,,Człowiek musi w końcu odpocząć. Koleżanki w moim wieku już nie pracują” – mówi.

Danuta Silienė jest absolwentką Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej. Początkowo pracowała w klasach początkowych. W 2007 roku wygrała ogłoszony przez stołeczny samorząd konkurs oraz została dyrektorem Syrokomlówki. Wcześniej przez trzy lata czasowo pełniła obowiązki dyrektora, którym był Jan Dowgiałło.

,,Obowiązki dyrektora szkoły będzie pełniła Helena Marcinkiewicz, która jest wicedyrektorem. To dobra pedagog oraz odpowiednia osoba, która potrafi zarządzać zespołem. Namawiam ją do wystartowania w konkursie” – tłumaczy Danuta Silienė.

Początków szkoły należy szukać przy ulicy Wiłkomierskiej (Ukmergės), gdzie po wojnie w dwóch kamieniczkach mieściła się polsko-rosyjska szkoła siedmioletnia. Oficjalna historia szkoły mierzona jest od roku 1954, kiedy szkoła awansowała do miana średniej i nadano jej numer 19. Wkrótce jednak nastały dla szkoły niełatwe czasy. Rozpoczęty w 1961 roku remont się przedłużał, a uczniowie latami uczyli się w budynkach innych szkół. Po zakończeniu remontu budynki szkolne przekazano przedsiębiorstwu budowlanemu – szkoła została bez własnego lokum. Kolejnym ciosem była decyzja o zlikwidowaniu polskiej szkoły, podjęta przez Ministerstwo Oświaty. W obronie placówki stanęli nie tylko nauczyciele i administracja placówki – wiele trudu przypadło także rodzicom, a szczególnie członkom komitetu rodzicielskiego Stanisławie Zawadzkiej i Tadeuszowi Milczarskiemu. Obijanie progów urzędniczych nic nie dało. Zamiar zbudowania polskiej szkoły nie znalazł poparcia u władz republiki. Rodzice zdecydowali sie szukać sprawiedliwości w Moskwie, gdzie udawali się dwukrotnie. W końcu zapadła decyzja na najwyższym szczeblu i w Wilnie wyznaczono plac budowy pod nową szkołę. Praca w nowym budynku na Śnipiszkach rozpoczęła się w 1971 roku.

Nadanie szkole imienia Władysława Syrokomli nastąpiło w 1989 roku. W 1991 roku szkoła otrzymała swój sztandar, ufundowany przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. O obecności patrona przypomina także izba pamięci, założona przez polonistkę Łucję Mołczanowicz. W 2017 roku odbyła się inauguracja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE