Daniel Rogoża z Ejszyszek na stołku ministra oświaty

Daniel Rogoża, absolwent Gimnazjum w Ejszyszkach, który wyróżnił się bardzo dobrymi wynikami egzaminów maturalnych - zdobył trzy "setki" - rozpoczyna pracę w Ministerstwie Oświaty i Nauki. Co prawda tylko tymczasowo - tygodniowy pobyt młodzieży we wszystkich resortach i współpraca z najwyższymi urzędnikami państwa to część projektu "Uczniowie - do Rządu Litwy". Bierze w nim udział 30 maturzystów i absolwentów z całego kraju.

zw.lt
Daniel Rogoża z Ejszyszek na stołku ministra oświaty

Fot. smm.lt

Daniel Rogoża i Gabrielius Zaveckas z rejonu wyłkowyskiego (Vilkaviškis) przez tydzień będą obserwowali pracę kierownictwa i specjalistów Ministerstwa Oświaty i Nauki, przedstawiali swoje propozycje i pomysły.

„Obaj chłopcy są wspaniali i aktywni, wierzę, że dobrze wykonają powierzone im zadania. System oświaty jest dla nich bardzo ważny, omówiliśmy mocne i słabe jego strony z ich punktu widzenia. Cieszę się, że są spostrzegawczy i dostrzegają te same dziedziny potrzebujące uwagi i decyzji, co ministerstwo – przygotowanie pedagogów, doskonalenie kwalifikacji, podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela” – powiedziała po spotkaniu z przyszłymi studentami minister oświaty Audronė Pitrėnienė.

„W tak niedużym kraju jak Litwa, w którym nie ma dużych zasobów nafty czy innych dóbr naturalnych, młodzież powinna być postrzegana jako najważniejszy zasób i potencjał, w który trzeba inwestować. Jestem maksymalistą, uważam, że trzeba mniej krytykować, a więcej działać – zjednoczyć się i rozwiązywać powstające problemy” – podkreślił Daniel Rogoża.

Absolwent Gimnazjum w Ejszyszkach we wrześniu rozpocznie studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE