Daniel Ilkiewicz – doradcą radnej miasta Wilna Eweliny Dobrowolskiej

Daniel Ilkiewicz od 12 marca bieżącego roku został doradcą do spraw społecznych radnej miasta Wilna Eweliny Dobrowolskiej, prawniczki oraz działaczki na rzecz praw mniejszości. W wyborach startowała ona z listy komitetu wyborczego „Drużyna Remigijusa Šimašiusa: „Za Wilno, z którego jesteśmy dumni” („R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“), należy natomiast do „Partii Wolności” („Laisvės partija”).

Dorota Sokołowska
Daniel Ilkiewicz – doradcą radnej miasta Wilna Eweliny Dobrowolskiej

Ewelina Dobrowolska, jedna z najmłodszych radnych oraz jedyna radna Polka spoza listy kandydatów AWPL-ZChR, rozpoczęła pracę w stołecznym samorządzie w styczniu bieżącego roku, za główne swoje zadania uważa rostrzygnięcie problemów tak zwanych „polskich postulatów”.

„Reprezentowanie mniejszości narodowych jest moim głównym zadaniem – jak na co dzień, tak i w pracy w samorządzie. Jestem członkiem komitetu rozwoju samorządności, który właśnie nadzoruje pytania w zakresie mniejszości oraz organizacji pozarządowych. Cieszę się, że za tak krótki czas zauważamy zmiany w pracy samorządu – zwiększono budżet dla mniejszości narodowych, do strategii samorządu będzie wciągnięty plan rozwoju wielokulturowości miasta. Oczywiście, czeka nas wiele pracy rozpatrując pytania zarówno wilnian, jak i Polaków w Wilnie w szczególności. Cieszę się, że Daniel się zgodził zostać moim doradcą” – mówi Ewelina.

Daniel Ilkiewicz jest członkiem zarządu Litewskiej Młodzieży Liberalnej (Lietuvos liberalus jaunimas), odpowiedzialnym za polityczną i edukacyjną działalność organizacji. Do związku należy od 2015 roku, kiedy to jako uczeń wileńskiego Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego zaczął dostrzegać trudności polskiego środowiska uczniowskiego i wyzwania, z którymi boryka się szkoła polska na Wileńszczyźnie: „Zazwyczaj się mówi tylko o stereotypowych problemach polskiej młodzieży, które w zrozumieniu wielu są identyczne z problemami dorosłych – zapis nazwisk, dwujęzyczne tabliczki i tak dalej, bądź ograniczają się one do murów szkoły i nie wychodzą poza ramy oświaty. Jednak uważam, że polska szkoła ma być otwarta na świat i jego problemy w równym stopniu jak społeczeństwo litewskie, a rozwiązań i odpowiedzi musimy szukać w postulatach różnorodnych ugrupowań politycznych, nie zaś tylko i wyłącznie AWPL”.

Na dzień dzisiejszy Daniel jest studentem trzeciego roku nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas). Studia polityczne są w dużym stopniu akademicką kontynuacją praktycznej działalności w związkach młodzieżowych, rozpoczętej jeszcze w szkole. „Studia i członkostwo w organizacjach pozarządowych są dla mnie dwiema stronami jednego medalu. To, o czym się dowiadujé w audytorium, mogę zrealizować poza akademią. Umiejętność teoretycznego spojrzenia na to, co dzieje się w przestrzeni politycznej, także na szczeblu samorządowym, otwiera horyzonty i daje głębsze zrozumienie tego, co dzieje się w społeczeństwie, natomiast etyczny spektrum sądów, ukształtowany w środowisku akademickim, nie daje się pogubić w sprawach bieżących, często chaotycznych i skandalicznych. Wiem, co i w jaki sposób chcę osiągnąć”.

Fot. Rimvydas Klimas

Jako doradca Eweliny Dobrowolskiej Daniel Ilkiewicz będzie podnosił tematy, dotyczące młodzieży i praw mniejszości, starał się w ogólną agendę wnieść brakujące, lecz aktualne kwestie. Daniel i Ewelina, oboje reprezentujący poglądy liberalne, stanowią sprawny duet, gdyż oboje ubiegają się o przestrzeganie i zapewnienie praw człowieka, szczególnie przedstawicieli dyskryminowanych grup społecznych. „Daniel jest wspaniałym przykładem młodej i aktywnej osoby. Muszę przyznać, że niestety nie znałam go, dopóki nie przeczytałam w polskich mediach artykułu o jego działalności. Bez chwili zwątpienia napisałam do Daniela z pytaniem, czy możemy się spotkać, aby się zapoznać. Uważam, że zbyt mało wiemy o młodych aktywnych Polakach na Litwie, często ograniczamy się do kręgu swoich znajomych i w taki sposób tracimy możliwość budowania nowych kontaktów. Polak o liberalnych poglądach na Litwie – uważam, że to jest nowa siła, która ma rosnąć. Każdy radny miasta Wilna może mieć doradców i jestem pewna, że każdy radny ma z tego skorzystać nie tylko we własnych celach, ale także dlatego, by otworzyć drogę dla osób, których może jeszcze nie zna dogłębnie, ale widzi w nich potencjał” – zauważa radna.

PODCASTY I GALERIE