Dalia Grybauskaitė przyjęła listy uwierzytelniające Ambasadora Polski na Litwie

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim prezydent Dalia Grybauskaitė przyjęła listy uwierzytelniające Ambasadora Polski na Litwie Jarosława Czubińskiego.

president.lt
Dalia Grybauskaitė przyjęła listy uwierzytelniające Ambasadora Polski na Litwie

Podczas spotkania omówiono m.in. stosunki dwustronne Litwy i Polski oraz kwestie bezpieczeństwa regionalnego.

Zdaniem prezydent Dali Grybauskaitė oba kraje łączy intensywna współpraca dwustronna i ścisłe kontakty biznesowe.

Polska jest czwartym co do wielkości zagranicznym partnerem handlowym Litwy i drugim największym inwestorem w naszym kraju.

Litewska prezydencja w Radzie UE jest według prezydent koleją szansą na umocnienie współpracy dwustronnej.

Jarosław Czubiński pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym. W latach 1990 -1995 wykonywał obowiązki konsula RP w Konsulacie Generalnym w Mińsku, a następnie w Ambasadzie RP w Mińsku.

W 1995 wrócił do MSZ, gdzie został naczelnikiem wydziału, a następnie wicedyrektorem i p.o. dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. Od 2002 do 2008 roku kierował Konsulatem Generalnym RP w Królewcu.

W latach 2008-2010, kiedy Jarosław Czubiński kierował Departamentem Konsularnym i Polonii, a następnie Departamentem Konsularnym, znacząco zmodernizowano służbę konsularną.

W 2010 roku Jarosław Czubiński został dyrektorem generalnym Służby Zagranicznej.

Jarosław Czubińskie jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

PODCASTY I GALERIE