Wilno i Wileńszczyzna
president.lt zw.lt

Dalia Grybauskaitė przyjęła listy uwierzytelniające Ambasadora Polski na Litwie

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim prezydent Dalia Grybauskaitė przyjęła listy uwierzytelniające Ambasadora Polski na Litwie Jarosława Czubińskiego.

Podczas spotkania omówiono m.in. stosunki dwustronne Litwy i Polski oraz kwestie bezpieczeństwa regionalnego.

Zdaniem prezydent Dali Grybauskaitė oba kraje łączy intensywna współpraca dwustronna i ścisłe kontakty biznesowe.

Polska jest czwartym co do wielkości zagranicznym partnerem handlowym Litwy i drugim największym inwestorem w naszym kraju.

Litewska prezydencja w Radzie UE jest według prezydent koleją szansą na umocnienie współpracy dwustronnej.

Jarosław Czubiński pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym. W latach 1990 -1995 wykonywał obowiązki konsula RP w Konsulacie Generalnym w Mińsku, a następnie w Ambasadzie RP w Mińsku.

W 1995 wrócił do MSZ, gdzie został naczelnikiem wydziału, a następnie wicedyrektorem i p.o. dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. Od 2002 do 2008 roku kierował Konsulatem Generalnym RP w Królewcu.

W latach 2008-2010, kiedy Jarosław Czubiński kierował Departamentem Konsularnym i Polonii, a następnie Departamentem Konsularnym, znacząco zmodernizowano służbę konsularną.

W 2010 roku Jarosław Czubiński został dyrektorem generalnym Służby Zagranicznej.

Jarosław Czubińskie jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!