Dalia Grybauskaitė: Obywatelscy nauczyciele kształcą pokolenia, miłujące słowo ojczyste i ojczyznę

Szkole Średniej w Mariampolu (rejon wileński) z litewskim językiem nauczania nadano imię słynnej nauczycielki Meilė Lukšienė. W uroczystościach wzięła udział prezydent Dalia Grybauskaitė.

BNS

Jak powiedziała prezydent w swoim przemówieniu, szkoła zyskała wyjątkową patronkę: autorkę litewskiego niezależnego systemu oświaty, twórczynię idei szkoły narodowej. „To imię zobowiązuje do kształcenia obywatelsko myślących, szanujących język ojczysty, tradycje i Ojczyznę ludzi” – podkreśliła D. Grybauskaitė.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Nauczyciela prezydent złożyła także życzenia wszystkim pedagogom. „Rola nauczyciela jest wyjątkowa. Obywatelscy nauczyciele kształcą pokolenia, miłujące słowo ojczyste i ojczyznę. Cierpliwie i odpowiedzialnie jednoczycie nas wszystkich we wspólnym celu – tworzeniu myślącego i twórczego pokolenia oddanych Litwie obywateli” – powiedziała głowa państwa.

Podczas uroczystości w Mariampolu za wieloletnią pracę pedagogiczną zostali odznaczeni były dyrektor szkoły Algimantas Masaitis oraz nauczycielka-ekspert języka litewskiego Gražina Boguslauskienė, pracująca w szkole od chwili jej założenia – 55 lat.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej