,,Czytanie uczy myślenia”. Obecność projektu „Biblioteka w plecaku”

Nauczyciele przedszkoli i szkół polskich na Litwie podsumowali obecność projektu "Biblioteka w plecaku" w roku szkolnym 2012/2013.

zw.lt
,,Czytanie uczy myślenia”. Obecność projektu „Biblioteka w plecaku”

Podczas obiadu w Restauracji „Pan Tadeusz” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie uczestniczący w projekcie nauczyciele dyskutowali o roli książek w życiu uczniów. Wypowiadali się na temat wartości, jakie niesie współczesna literatura. Mówili o korzyściach płynących z głośnego czytania dzieciom. Zaprezentowali praktyki, jakie są realizowane w szkołach do lektur z zestawów „Biblioteki w plecaku”.

W trakcie obiadu omówiono kategorie nagród przyznawanych książkom dla dzieci i młodzieży. Z wielkim uznaniem uczestnicy spotkania wypowiadali się nie tylko o „Bibliotece w plecaku”, ale również o organizowanych przez Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych konkursach: „Polonijny Bestseller 2013” na najlepszą książkę czytaną po polsku przez dzieci i młodzież za granicą oraz „I Ty możesz zostać pisarzem”, promujący aktywność młodych literatów.

Spotkanie poprowadził Marek Jankowski.

Obecny na obiedzie prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Józef Kwiatkowski, podkreślił, że czytanie uczy myślenia, a osoby, które dużo czytają, pełnią przywódcze funkcje w społeczeństwie.

Goście obiadu otrzymali prezent od Radia „Znad Wilii” – książkę autorstwa Agnieszki Frączek „Rany Julek” – najnowszą publikację o dzieciństwie patrona 2013 r. Juliana Tuwima.

Spotkanie odbyło się w ubiegły piątek (14 czerwca) dzięki Szkolnemu Punktowi Przedmiotów Ojczystych, Fundacji Radia „Znad Wilii” oraz Fundacji PZU.

PODCASTY I GALERIE