Czy znam historię Polski? Awiżenie, Suderwa i Pogiry

Zwycięzcą konkursu „Czy znam historię Polski?”, zorganizowanego przez Macierz Szkolną, został uczeń Gimnazjum w Awiżeniach Dariusz Markowski. Konkurs był poświęcony 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

zw.lt
Czy znam historię Polski? Awiżenie, Suderwa i Pogiry

Fot. Roman Niedźwiecki

Komisja w składzie :

Relacja i galeria zdjęć

Przewodniczący:

Roman Lachowicz – emerytowany starszy nauczyciel historii

Członkowie:

Lucyna Łapszewicz – metodyk, nauczyciel historii Szkoły Podstawowej im. M.Zdziechowskiego w

Suderwi

Wiesława Malewska – starszy nauczyciel historii Gimnazjum Inżynierii im. J.Lelewela w Wilnie

sprawdziła konkursowe prace testowe 35 uczniów szkół polskich na Litwie, uczestników prowadzonego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolną” konkursu historycznego „Czy znam historię Polski?”, poświęconego 450.rocznicy Unii Lubelskiej i postanowiła przyznać nagrody oraz wyróżnić grupę 10 osób, na podstawie największej zdobytej liczby punktów, z maksymalnej możliwej – 100 pkt.:

1. Dariusz Markowski – Gimnazjum w Awiżeniach – 93,0 pkt.

2. Beata Stankiewicz – Szkoła Podstawowa im.M.Zdziechowskiego w Suderwie – 86,0 pkt.

3. Łukasz Babiński – Gimnazjum w Pogirach – 77,0 pkt.

4. Anna Kamila Samakalowa – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie – 75,0 pkt.

5. Sabina Jankowska – Gimnazjum im.św.St.Kostki w Podbrzeziu -71,0 pkt.

6. Natalia Urbanowicz – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie – 65,0 pkt.

7. Bogusław Jodko – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach – 64,5 pkt.

8. Ronald Dudziński – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach – 64,0 pkt.

9. Mateusz Adamaitis – Gimnazjum im.ks.J.Obrembskiego w Mejszagola – 62,0 pkt.

10. Milita Fronska – Gimnazjum im.J.Słowackiego w Bezdanach – 61,0 pkt.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział, książki oraz znaczki okolicznościowe i zaproszono do wspólnego spotkania integracyjnego przy kawie.

Pierwszej szóstce (1-6) uczestników, którzy w konkursie zdobyli największą liczbę punktów, zostaną wręczone nagrody rzeczowe w postaci czytników.

Kolejna czwórka(7-10) wyróżnionych, w ramach nagrody, zostanie zaproszona na wyjazd do Polski. O terminie wyjazdu zostaną poinformowani dodatkowo.

Polska Macierz Szkolna serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział, nauczycielom za trud przygotowania oraz zachęcanie uczniów do dalszego zgłębiania wiedzy z historii Polski.

Wyrazy wdzięczności Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” kieruje do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za wsparcie i dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

PODCASTY I GALERIE