Czy Wileńszczyzna potrzebuje jeszcze więcej wsparcia?

W ubiegłym roku rząd przyjął decyzję, mocą której ministerstwom powierzono sfinansowanie rozwoju Wileńszczyzny. Tymczasem przedstawiciele władz regionalnych twierdzą, że nie dostrzegają zmian, które były deklarowane.

BNS
Czy Wileńszczyzna potrzebuje jeszcze więcej wsparcia?

Fot. PAP/EPA / PATRICK PLEUL

Narzędzia ministerialne miałyby wpłynąć na rozwój socjalny, gospodarczy i kulturalny w samorządach rejonu wileńskiego, solecznickiego, święciańskiego, trockiego i wisagińskiego. Przedstawiciele samorządów twierdzą, że chociaż zwrócono więcej uwagi na region, to decyzje nie są wystarczające na pokonanie deklarowanych problemów, pisze dziennik „Lietuvos Žinios”.

Dużo zarzutów do rządu ma też doradca prezydent Mindaugas Linge – jego zdaniem program jest jedynie formalnością i nie daje namacalnych rezultatów.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na zintegrowane programy rozwoju regionów Wilna i Uciany do 2020 roku planuje się przeznaczyć 67,5 mln euro. Do tej sumy nie zaliczają się projekty konkursowe, których finansowanie zależy od aktywności firm i organizacji pozarządowych w konkursach. Przez lokalne inicjatywy zajętości w regionie zrealizowano 11 projektów, stworzono 57 nowych miejsc pracy, a finansowanie na 1 mieszkańca o 10 proc. przekracza średnie w kraju.

PODCASTY I GALERIE