Okińczyc: Czy nowy prezes ZPL przeanalizuje dotychczasową działalność oddziału ZPL rejonu wileńskiego?

Waldemar Tomaszewski, nowy prezes ZPL przemawiając na XVI zjeździe ZPL zapowiedział szczególną analizę i kontrolę działalności Oddziału ZPL m.Wilna. Czy ta krytyczna analiza będzie dotyczyć też innych oddziałów ZPL?

Czesław Okińczyc
Okińczyc: Czy nowy prezes ZPL przeanalizuje dotychczasową działalność oddziału ZPL rejonu wileńskiego?

Fot. Roman Niedźwiecki/Czesław Okińczyc

W tym roku mija 145 rocznica urodzin filantropa, naukowca, wydawcy – Jana Obsta. Urodzony w 1876 r. w Lipsku Jan Obst był człowiekiem instytucją. Z wykształcenia historyk i ekonomista, z zamiłowania (sic!) śpiewak operowy, który zadebiutował w operze w Lipsku, do historii przeszedł jako popularyzator historii ziemi wileńskiej oraz założyciel i twórca wileńskiego Muzeum Adama Mickiewicza, które mieści się do dziś w zakupionym przez Obsta 110 lat temu domu w Zaułku Bernardyńskim, w którym w 1822 r. mieszkał Wieszcz.Dorobek publicystyczny Jana Obsta jest ogromy i niestety mało dziś znany i doceniany. Tak samo, niestety, jak pamięć o nim – jako mieszkańcu Wileńszczyzny – Rubna (Jurzdyki) i Dziekaniszek (gdzie zmarł w 1954 r. w całkowitej nędzy i zapomnieniu, pozbawiony przez sowietów majątku).

W 2008 r. w Rubnie koło Mościszek, odrestaurowano – ze środków m.in. Senatu RP, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Konsulatu RP w Wilnie – i poświęcono kwaterę cmentarną, gdzie spoczywa Jan Obst oraz członkowie jego najbliższej rodziny. O inicjatywie i „żywej pamięci” o Społeczniku patetycznie pisała Barbara Sosno na łamach Wilnoteki w 60. rocznicę jego śmierci. Dziś zdaje się – z pamięci po Janie Obście pozostały tylko słowa dziennikarki oraz zwalony próchniejący krzyż i zarośnięte chwastami, wykonane przez spółkę „Žybartuva“, pomniki.

Świadectwo dbałości o pamięć i dziedzictwo historyczne, jakie zastaniemy dzisiaj w Rubnie, nie napawa optymizmem, a zmusza raczej do refleksji i zadumy. Także nad kwestią należytej pieczy o takie miejsca przez włodarzy gminy, rejonu i oddziału ZPL rejonu wileńskiego, którzy chlubią się działaniami mającymi na celu zachowanie polskości i dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów na tym terenie.

Mam nadzieję, że w tym kontekście nowy prezes ZPL przeanalizuje też dotychczasową działalność oddziału ZPL rejonu wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE