Czy można obejść się bez sądu? Kolejne spotkanie na temat mediacji

Związek Prawników Polaków na Litwie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie na temat mediacji z prawnikami oraz mediatorami Jolantą Tupko-Mazur i Jarosławem Skuderem

zw.lt
Czy można obejść się bez sądu? Kolejne spotkanie na temat mediacji

Fot. BFL

Mediacja – to dobry sposób na rozwiązanie sporu/konfliktu, zachowanie lub budowanie dobrych relacji, zawarcie trwałej ugody, która po zatwierdzeniu przez sąd nabiera mocy wyroku sądowego. Za pomocą mediacji można również zakończyć toczące się postępowanie sądowe. Mediacja jest powszechnie stosowana w państwach Unii Europejskiej, a w niektórych państwach jest nawet obowiązkowa.

Podczas spotkania specjaliści opowiedzą o mediacji, jak mediacja jest uregulowana w prawie polskim i litewskim oraz odpowiedzą na wszelkie interesujące pytania.

Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (przy ul. Naugarduko 76, pokój Nr. 305) 21 listopada 2013 r. w godz. 18.00 – 19.30

Zapraszamy osoby chcące swoje konflikty rozwiązać ugodowo nie zwracając się do sądu czy też zakończyć spór sądowy oraz wszystkich zainteresowanych ugodowym rozwiązywaniem sporów.

Mediatorzy ze Związku Prawników Polaków na Litwie, w ramach realizowanego projektu, mediacje prowadzą nieodpłatnie.

Więcej informacji na stronie ZPPL: www.zppl.lt

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

PODCASTY I GALERIE