„Czy młodzież wciąż chce zmieniać świat?”. Konkurs dla uczniów

"Czy młodzież wciąż chce zmieniać świat? Pokaż jak jest, czekamy na Twój głos" - zachęca Fundacja "Nowe Media", która organizuje konkurs dziennikarski dla młodzieży. Do wygrania tablety i udział w obozie dziennikarskim w Warszawie. Termin nadsyłania prac został wydłużony do 11 października.

zw.lt
„Czy młodzież wciąż chce zmieniać świat?”. Konkurs dla uczniów

Fot. nowemedia.org

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 15 do 18 lat, uczęszczających do polskich szkół na Litwie.

„Czekamy na wypowiedzi i zdjęcia, które w szczery, nieszablonowy sposób odpowiedzą na konkursowe pytanie: Czy młodzież wciąż chce zmieniać świat? W zależności od wyboru formy przekazu, mogą to być zarówno prezentacje inicjatyw, działań, wszelkich projektów, które same w sobie stanowią odpowiedź na pytanie przewodnie. Może to być również głos w dyskusji o tym, co zaangażowaniu młodzieży w przeobrażanie świata (od poziomu lokalnego po globalny) sprzyja bądź przeszkadza. Czym jest dla młodych jest świat i w jakich warunkach przychodzi im odpowiedzieć sobie na pytanie o to czy i jak go zmieniać? Te kilka przykładów to tylko komentarz obrazujący, jak szerokie pole do popisu ma każde z uczestników i to od niego zależy, jak głęboko, szeroko potraktuje temat” – czytamy w opisie konkursu.

Organizatorzy czekają na prace dziennikarskie: artykuły, wywiady bądź reportaże, a także zdjęcia. Odpowiedzi powinny być utrzymane w limicie: dla tekstów – od 300 do 500 słów, dla fotografii – od 3 do 5 zdjęć. Każda z prac powinna spełniać kryteria merytoryczne (przede wszystkim zgodna z treścią pytania, twórcza i samodzielna). Prace należy zgłaszać, uprzednio rejestrując się, do 10 października włącznie (do godz. 23: 59) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Pięcioro najlepszych autorów (trzech autorów tekstów i dwóch autorów fotografii) otrzyma nagrody rzeczowe – praktyczne tablety z systemem Android. Piętnastu najlepszych autorów (dziesięcioro autorów tekstów i pięcioro autorów fotografii) otrzyma zaproszenie do udziału w dziennikarskim obozie, który Fundacja Nowe Media organizuje w Warszawie, w pierwszej połowie listopada.

Regulamin, formularz oraz bardziej szczegółową informację dotyczącą konkursu można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE