Czy litewskie kąpieliska należą do czystych?

Sześć na siedem litewskich kąpielisk spełnia srogie kryteria jakości wody Unii Europejskiej. Dzięki tym wskaźnikom wg. jakości kąpielisk Litwa znajduje się po środku.

zw.lt
Czy litewskie kąpieliska należą do czystych?

Fot. Ewelina Mokrzecka

W 85 kąpieliskach litewskich w 2016 roku jakość wody została oceniona jako bardzo dobra. Stanowi to 97 kąpielisk. 13 procent kąpielisk zakwalifikowano jako dobrej jakości. Pod tym względem Litwa wyprzedziła 10 państw UE.

W 2016 roku stwierdzono, że wszystkie kąpieliska litewskie spełniają minimalne kryteria jakościowe. Jest to lepszy wynik, niż w roku poprzednim.

Badania były prowadzone w 114 litewskich kąpieliskach:16 z nich znajduje się nad morzem, 98- nad różnymi zbiornikami wodnymi wewnątrz lądu. Obliczono też, że litewskie kąpieliska stanowią 0,5 proc. kąpielisk całej Europy.

Najwięcej niejakościowych kąpielisk znajduje się na terytorium Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Słowacji. Za główny czynnik zanieczyszczenia zbiorników wodnych jest uważana kanalizacja oraz inne ścieki. Poziom zanieczyszczeń rośnie podczas silnych opadów deszczu i powodzi, kiedy woda ze ścieków przedostaje się do rzek i mórz.

Ważne jest to, że jeżeli jakość kąpieliska jest oceniona jako zła, państwa są zobowiązane do podjęcia kroków jej polepszenia oraz informowania mieszkańców o jakości wody, w niektórych przypadkach- wprowadzenia zakazu kąpieli.

PODCASTY I GALERIE