Czy łatwo się dostać na wymarzoną medycynę?

28 grudnia 2016 w siedzibie Stowarzyszenia Związku Medyków na Litwie odbyło się spotkanie z przyszłymi lekarzami , studentami Akademii Medycznych , absolwentami polskich szkół na Litwie . Dyskutowano o sprawach dot samych studiów , jak i o potrzebie naprawienia błędów w systemie rekrutacji .

zw.lt
Czy łatwo się dostać na wymarzoną medycynę?

Fot. zw.lt

PODCASTY I GALERIE