Czy Jan Paweł II zostanie upamiętniony w Wilnie?

13 lat po śmierci świętego Jana Pawła II władze Wilna powrócą do kwestii upamiętnienia papieża Polaka w Wilnie.

zw.lt
Czy Jan Paweł II zostanie upamiętniony w Wilnie?

Fot. Joanna Bożerodska

Jak mówią specjaliści Departamentu Rozwoju Miasta, do tej pory żadna przestrzeń publiczna w Wilnie nie została nazwana imieniem Jana Pawła II. Inicjatywy i rozważania na ten temat pojawiały się od roku 2005. Jednym z pomysłów było nadanie imienia papieża placowi, a właściwie parkingowi przy kościele św. Piotra i Pawła.

Później stołeczny samorząd ogłaszał, że imieniem papieża Jana Pawła II mógłby zostać nazwany plac w Wilnie przy Ostrej Bramie. Akcentowano wówczas, że przy skwerze na skrzyżowaniu ulic Bazilijonų i Aušros Vartų rozpoczynają się trasy turystyczne wielu gości miasta i pielgrzymów.

W 2016 roku Komisja Nazw, Pomników i Tablic Pamiątkowych Miasta Wilna rozpatrywała wniosek Partii Chrześcijańskich Demokratów Litwy dotyczący nadania imienia Jana Pawła placowi i rondu przy kościele Piotra i Pawła oraz postawienia pomnika ze środków miasta, decyzja została jednak odłożona.

Jak poinformował Wydział Komunikacji stołecznego samorządu, kwestia zostanie zwrócona pod obrady komisji. Decyzja miałaby być podjęta w ciągu kilku miesięcy.

PODCASTY I GALERIE