Czy Górze Trzech Krzyży również grozi osunięcie?

Wobec awaryjnej sytuacji na Górze Giedymina wilnianie nerwowo reagują na wszelkie odstępstwa od normy takżena innym wileńskim wzgórzu - Górze Trzech Krzyży. Obecnie na jednym z jej zboczy widnieje szczelina, geologowie uspokajają jednak, że powstała ona wskutek pęknięcia darni, a zagrożenia dla stabilności góry obecnie nie ma.

15min.lt
Czy Górze Trzech Krzyży również grozi osunięcie?

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Specjaliści ostrzegają ponadto, że niedobry wpływ na stan zboczy mają samowolnie wydeptane ścieżki. Zakaz chodzenia po zboczach widnieje także w regulaminie Rezerwatu Kulturowego Zamków Wileńskich, który sprawuje pieczę nad Górą Trzech Krzyży. Co prawda, nie ma na razie „legalnych” ścieżek na Górze Trzech Krzyży – mają one powstać dopiero po przygotowaniu planu odnowy Parku Górnego.

Dyrekcja rezerwatu uspokaja jednak, że szczelina w zboczu Góry Trzech Krzyży powstała jeszcze w roku 2014 podczas montażu reflektorów oświetlających krzyże. Taśma z napisem STOP widnieje w tym miejscu od marca, ponieważ każde przejście w niedozwolonym miejscu w minimalnym stopniu porusza grunt.

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco – zapewniają specjaliści.

PODCASTY I GALERIE