„Czujemy dużą odpowiedzialność”. Renowacja Pałacu Paców w Wilnie

Pałac Paców, znajdujący się na wileńskiej starówce, od kilku lat należy do ambasady RP w Wilnie. Obecnie polska placówka dyplomatyczna przygotowuje się do gruntownej renowacji budynku. Po dwóch latach polska ambasada ma się tu przenieść na stałe.

Antoni Radczenko

We środę (7 sierpnia) w zabytkowym gmachu odbyła się wycieczka, zorganizowana dla litewskich dziennikarzy. W wydarzeniu wzięła udział również Gražina Drėmaitė, prezes zarządu Fundacji Wspierania Współpracy Litewsko-Polskiej im. A. Mickiewicza oraz przewodnicząca Państwowej Komisji ds. Ochrony Zabytków. G. Drėmaitė podczas spotkania wyraziła swoje zadowolenie w związku planowaną przez ambasadę renowacją.

„Polscy specjaliści mają wprawę i bardzo skrupulatnie przygotowują plany restauratorskie” – podkreśliła znana litewska konserwatorka zabytków.

Cząstka Rzeczpospolitej

W trakcie wycieczki ambasador Jarosław Czubiński i pracownicy placówki, opowiedzieli zebranym o planach przebudowy.

„Znajdują się Państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ budynek ten od czasu zakupienia go w roku 2007 stał się częścią terytorium Polski, przez to, że został przeznaczony na cele reprezentacyjne i biurowe ambasady RP w Wilnie” – powitał grupkę dziennikarzy Jarosław Czubiński.

Polski dyplomata dodał, że zebrani są w pewnym sensie w „ekskluzywnej sytuacji” ponieważ po renowacji nie będzie tu z pewnością wycieczek. Dodał jednak, że obiekt nie zostanie zamknięty „przed gośćmi na amen” i najciekawsze miejsca z punktu widzenia zwiedzających będą możliwe do obejrzenia.

Wileńska wizytówka architektoniczna

Podstawowe prace mają się rozpocząć na wiosnę przyszłego roku. W sierpniu br. ma być ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu oraz na Generalnego Wykonawcę.

„Wyłonienie potencjalnych wykonawców będzie przeprowadzone w postępowaniu przetargowym. Mamy tutaj do czynienia z robotami o dużych wartościach, będą więc przeprowadzone postępowania powyżej progów unijnych”- wytłumaczył gościom Mariusz Wawro, odpowiedzialny za wykonanie i nadzór nad pracami.

W praktyce oznacza to, że w konkursie mogą startować spółki z całej Unii Europejskiej. Suma przetargu nie jest podawana do wiadomości publicznej.

Ambasada ma w planach przebudowę budynku w taki sposób, aby zachować jego pomnikowy charakter, z uwzględnieniem wszelkich wymogów ochrony zabytków. Szczególną uwagę przykłada się do pomieszczeń z pozostałymi fragmentami malarstwa.

„Ten zabytek stojący w sercu starego miasta Wilna stał się godną wizytówką architektury wileńskiej, zarówno polskiej i litewskiej” – uważa ambasador J. Czubiński.

Prace będą się odbywały pod nadzorem atestowanych na Litwie specjalistów ds. ochrony dziedzictwa.

„Wiemy, że prace będą obserwowane przez mieszkańców Wilna. („Przez szkło powiększające” – dodała ironicznie G. Drėmaitė). W sercu czujemy dużą odpowiedzialność” – dodał ambasador.

Rekonstrukcja budynku będzie dotyczyła całego gmachu poczynając od lochów, w których znajdą się sale wystawowe („w których zostaną odsłonięte zabytkowe mury, w ich pierwotnym wyglądzie”), aż po dach. Część prac prowadzona już jest od pewnego czasu.

„Ze względu na fatalny stan dachu już od dwóch lat prowadzimy cząstkowe prace konserwacyjne. Wymieniamy pokrycie dachu, po to, żeby woda nie zalewała tego budynku, a jednocześnie aby dachówki nie spowodowały zagrożenia dla osób idących po ulicy” – wytłumaczył Jarosław Czubiński.

Litwini nie oddali, a sprzedali pałac

Historia Pałacu sięga roku 1628, w ciągu swej historii kilkakrotnie był przebudowywany. Po powstaniu listopadowym w 1831 roku pałac został skonfiskowany przez władze carskie, urządzono tu siedzibę rosyjskiego gubernatora. Po II wojnie światowej władze sowieckie przekazały budynek pracownikom łączności i służył jako Dom Kultury Łącznościowców.

Po powstaniu niepodległego państwa litewskiego pałac był własnością Poczty Litewskiej. W 2007 r. gmach został nabyty przez państwo polskie za 33 mln litów. Prace renowacyjne mają się rozpocząć wiosną 2014 roku. Zakończenie prac i przeprowadzka jest planowana na koniec roku 2015.

„Często po litewskiej stronie można przeczytać, że Litwini Pałac Paców oddali Polakom, co nie jest prawdą, ponieważ Litwini go sprzedali” – podkreśliła G. Drėmaitė.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej