Czubiński pożegnał się z Litwą. Maria Ślebioda tymczasowym kierownikiem ambasady

W dniu 31 maja 2017 roku zakończył pobyt w Wilnie ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Jarosław Czubiński.

zw.lt
Czubiński pożegnał się z Litwą. Maria Ślebioda tymczasowym kierownikiem ambasady

Jarosław Czubiński/ Fot. Joanna Bożerodska

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Jarosław Czubiński kończąc swoją kadencję, serdecznie podziękował partnerom litewskim oraz społeczności polskiej mieszkającej na Litwie za współpracę oraz wsparcie.
„Mimo, że nie mam żadnych korzeni wileńskich, zakochać się w Wilnie jest bardzo łatwo. Ale zrozumieć Wileńszczyznę jest rzeczą znacznie trudniejszą. Po przyjeździe bardzo szybko zorientowałem się, że moja wiedza przywieziona z Warszawy nie za bardzo pasuje do sytuacji, jaką tu zastałem, w związku z czym zacząłem intensywnie tej Wileńszczyzny się uczyć. Do ostatniego dnia mojego pobytu odkrywałem i uczyłem się Litwy, czerpiąc te nauki ze spotkań z Państwem, z mieszkańcami Litwy” – powiedział Jarosław Czubiński.‎

Podsumowując swój czteroletni pobyt, ambasador Czubiński skonstatował, że żałuje, iż nie udało się załatwić spraw ważnych dla polskiej mniejszości narodowej dot. jej praw, i podkreślił, iż Polska nieustannie oczekuje od Litwy rozwiązania tych kwestii.

Od dnia 1 czerwca 2017 roku placówką będzie kierowała chargé d’affaires ambasady RP na Litwie Maria Ślebioda.

Nowym ambasadorem Polski na Litwie została  Urszula Doroszewska. Doroszewska jest ekspertką ds. wschodnich, współpracowała z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz Studium Europy Wschodniej UW; działała też w organizacjach pozarządowych zajmujących się regionem – była m.in. prezeską fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. W latach 2013-2015 kierowała Instytutem Polskim w Mińsku. Doradzała też prezydentom Lechowi Kaczyńskiemu i Andrzejowi Dudzie, a w latach 2007-2008 pełniła funkcję wicedyrektorki biura spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta.

Jarosław Czubiński pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym. W latach 1990-1995 wykonywał obowiązki konsula RP w Konsulacie Generalnym w Mińsku, a następnie w Ambasadzie RP w Mińsku. W 1995 wrócił do MSZ, gdzie został naczelnikiem wydziału, a następnie wicedyrektorem i p.o. dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. Od 2002 do 2008 roku kierował Konsulatem Generalnym RP w Królewcu. W latach 2008-2010 kierował Departamentem Konsularnym i Polonii, a następnie Departamentem Konsularnym. W 2010 roku Jarosław Czubiński został Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej. W uznaniu jego zasług jako Konsula Generalnego RP w Królewcu (2002-2008) Minister Spraw Zagranicznych uhonorował go w 2004 r. tytułem Konsula Roku.

PODCASTY I GALERIE