Cztery jubileusze poetów w DKP

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się Festiwal Polskiej Poezji, Pieśni i Muzyki Wileńszczyzny, który stał się okazją do uczczenia poczwórnego jubileuszu. Swoje święto obchodzili poeci Teresa Markiewicz, Aleksander Sokołowski i Aleksander Śnieżko z Wilna oraz Aleksander Nawrocki z Warszawy.

zw.lt
Cztery jubileusze poetów w DKP

Fot. Małgorzata Kozicz

Poetyckie życzenia jubilatom składali członkowie Nowej Awangardy Wileńskiej. Jak powiedzieli młodzi twórcy, „grandzi poezji” ze starszego pokolenia są dla nich wzorem do naśladowania.

Jan Rychner z II Warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich wręczył poetom dyplomy uznania za wieloletnią działalność twórczą.

Życzenia muzyczne płynęły z ust członków Klubu Miłośników Pieśni Biesiadnej – inicjatorką jego założenia jest Teresa Markiewicz.

Teresa Markiewicz (ur. 1960 r.) – polska poetka mieszkająca w Wilnie, autorka ośmiu tomików poetyckich.
Debiutowała w 2004 r. tomikiem wierszy „Zatańcz jeszcze ten raz”. Następnie ukazały się: „Dziwna Pani” (2005 r.), „Krótkie niebo” (2006 r.), „Antonówki jesienny aromat” (2007 r.), „Świat myśliwych i mścicieli” (2009 r.), „Mnie swój płacz zostawiły żurawie” (2010 r.), „Na strunach babiego lata” (2012 r.) oraz „Naga brzoza” (2014 r.).
Teresa Markiewicz jest wieloletnią pracowniczką polskiego dziennika na Litwie „Kurier Wileński”. Jej pasje to śpiew, muzyka i literatura. Jest współzałożycielką Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie. Od 2005 r. jest członkinią Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – A.P.A.J.T.E. Odznaczona odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury” RP.
Wiersze Teresy Markiewicz ukazują się w pismach literackich oraz czasopismach polskich i litewskich. Poetka uczestniczy w wielu spotkaniach z czytelnikami, także w ramach Światowych Dni Poezji w Warszawie i na Wileńszczyźnie.

Aleksander Sokołowski – pedagog, działacz kulturalno-oświatowy. Urodzony we wsi Niedziliszki, gminy Miedniki, rej. wileńskiego. Ma za sobą studia w Wileńskim Instytucie Nauczycielskim oraz Szawelskim Instytucie Pedgogicznym, obronił doktorat. Jako wykładowca pedagogiki w Wileńskim Uniwersytecie Edukologii napisał wiele artykułów naukowych i książek z zakresu pedagogiki. Jest autorem 10 tomików poetyckich „Iskrzące się drzewo”, „Wiatraki historii”, „Kolce losu”, „Kontrasty”, „Podanie o zwrot ziemi”, „Dzierżawa”, „Umykające chwile”, „Pszczeli samorząd” (ilustrowana przez Władysława Ławrynowicza), „Maraton miłości”. Na podstawie jego poezji magistgrantka polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego Litwy Lilia Kozakiewicz napisała pracę magisterską – „Świat Poetycki Aleksandra Sokołowskiego”. On jako pierwszy na Wileńszczyźnie pisał wiersze o tematyce kosmicznej, napisał monografię, wydaną w Warszawie pt. „Polityka oświatowa i naukowa III Rzeszy Niemieckiej w okupowanej Litwie (1941-1944)”. Jego poezja prezentowana w licznych antologiach poetyckich w Warszawie, Wilnie i Londynie. Laureat konkursów poetyckich. Członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, członek związku Pisarzy Litwy, Związku Literatów Polskich. Od 2009 r. założyciel i prezes Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich. Jego wiersze drukowane były na Litwie, w Polsce, Bułgarii, Francji, Ukranie oraz w innych państwach.

Aleksander Śnieżko urodził się w roku 1945 na Wileńszczyźnie. Po złożeniu matury w wileńskiej polskiej szkole nr. 19 podjął studia w Ryskim Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego, który ukończył z dyplomem radioinżyniera. Następnie zgodnie ze skierowaniem pracował w lotnictwie w Kazachstanie. Po kilku latach powrócił na Wileńszczyznę, gdzie mieszka obecnie. Wiersze A. Śnieżki w wydaniu książkowym po raz pierwszy ukazały się w roku 1985 w antologii poetyckiej „Sponad Wilii cichych fal”. Autor pisze teksty piosenek dla „Kapeli Wileńskiej”, „Kabaretu Wujka Mańka”, zespołów estradowych „Drużbanci”, „Jagielloni” i wielu innych. W jego dorobku twórczym jest osiem kaset magnetofonowych i płyt kompaktowych z piosenkami patriotycznymi, satyrycznymi, lirycznymi i religijnymi. Kilka jego piosenek weszło do stałego repertuaru chórów kościelnych Wilna i Wileńszczyzny. Od roku 1989 A. Śnieżko był sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, od roku 1999 – członkiem Związku Literatów Polskich. Wiersze tego autora były wielokrotnie wyróżniane na ogólnopolskich konkursach poetyckich i dotychczas zostały wydane w 15 tomikach poetyckich w Polsce i na Litwie. „Człowiek za burtą” i „Płonące żagle” – są to przekłady z języka rosyjskiego wierszy Wł. Wysockiego, wydane w Warszawie w roku 1996i w Wilnie w roku 2013. Wiersze A. Śnieżki były publikowane w języku polskim na Litwie, w Polsce i w Niemczech, a także ukazaly się w przekładzie na język rosyjski, litewski i niemiecki. Weszły w skład kilkunastu antologii poetyckich, wydanych na Litwie i w Polsce.

Aleksander Nawrocki jest absolwentem filologii polskiej, węgierskiej i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia pogłębiał za granicą: Węgry, Rumunia. Jako pierwszy w świecie obronił pracę magisterską o poezji Czesława Miłosza w 1966 roku.
W r. 1966 wydał zbiór wierszy „Rdzawe owoce” dobrze przyjęty przez krytykę. Jest autorem 12 tomów wierszy, a także 10 tomów wyborów wierszy wydanych za granicą. Tłumacz literatury: rosyjskiej, bułgarskiej, ukraińskiej, serbskiej, węgierskiej , fińskiej, angielskiej, francuskiej. Uczestnik wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali literackich.
Od r. 1998 redaktor naczelny Pisma „Poezja dzisiaj”. Wydaje głównie literaturę współczesną: polską i zagraniczną, w tym antologie poetyckie. Autor i wydawca dzieła – „Poezja Polska – Antologia Tysiąclecia” (3 tomy, 275 poetów, od „Bogurodzicy” do dzisiaj – str. 1800).
Jest laureatem prestiżowych nagród zagranicznych.

PODCASTY I GALERIE