Czesław Okińczyc zaprzysiężony na członka Rady UW

Dyplomata, prawnik, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy i prezes Radia Znad Wilii Czesław Okińczyc podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wileńskiego złożył przysięgę i na kolejną kadencję został członkiem Rady Uniwersytetu. Każdy z 11 nowych członków podpisał także zobowiązanie wobec uniwersytetu.

zw.lt
Czesław Okińczyc zaprzysiężony na członka Rady UW

Fot. Joanna Bożerodska

Gratulacje nowo zaprzysiężonym członkom Rady złożyli przewodnicząca Senatu prof. dr Dainora Pociūtė-Abukevičienė i rektor uczelni, prof. dr hab. Artūras Žukauskas.

„Rozpoczynacie swoją pracę w jubileuszowym roku rozpoczęcia misji jezuitów na Litwie. Bardzo symboliczne, że ich pierwszym dziełem było właśnie założenie Akademii. Praca Rady to misja bardzo trudna i nakładająca wielkie obowiązki, i dzisiaj publicznie zobowiązaliście do dążenia do tej misji. Zawsze o niej pamiętajcie i wypełniajcie ją przez cały rok przyszłej kadencji” – powiedziała przewodnicząca Senatu.

Rektor podziękował członkom Rady, którzy zakończyli kadencję, a tym, którzy ją rozpoczęli, życzył kontynuacji rozpoczętych prac, prowadzenia Uniwersytetu w stronę realizację wizji – znalezienia się obok przodujących uczelni Europy i łączenia społeczności akademickiej.

Przewodniczącą Rady Uniwersytetu Wileńskiego została Eglė Radzevičienė

Rada Uniwersytetu Wileńskiego jest głównym organem władzy uczelni, wybiera jej Rektora, dba o kwestie strategiczne działalności Uniwersytetu, między innymi budżet, inwestycje, kierunki działalności i rozwój.

Członkiem Rady UW może zostać osoba o nieposzlakowanej reputacji, której działalność świadczy o tym, że pojmuje ona misję Uniwersytetu, pielęgnuje jego wartości, jest zmotywowana, aby dbać o jakość UW oraz posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności potrzebne do pełnienia obowiązków członka Rady.


PODCASTY I GALERIE