Czesław Okińczyc członkiem Rady Uniwersytetu Wileńskiego

Centralna Komisja Wyborcza Uniwersytetu Wileńskiego ogłosiła wyniki drugiej tury wyborów do Rady Uniwersytetu Wileńskiego. Po raz kolejny członkiem Rady został wybrany dyplomata, prawnik, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc.

zw.lt
Czesław Okińczyc członkiem Rady Uniwersytetu Wileńskiego

Czesław Okińczyc/Fot. Joanna Bożerodska

W drugiej turze, która odbyła się w dniach 11-12 listopada, Sygnatariusz Aktu Niepodległości wygrał z byłą kierowniczką Państwowej Służby ds Przetargów Publicznych Dianą Vilytė. Czesław Okińczyc zdobył 52,92 proc. głosów, Diana Vilytė 44,75 proc.

Czesław Okińczyc będzie reprezentować w Radzie dziedzinę rozwoju systemów prawnych, społecznych, ekonomicznych, finansowych i administracyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat był on już członkiem Rady UW.

W drugiej turze, na członków Rady wybrani zostali również: prof. Paulius Vaidotas Subačius (nauki humanistyczne), doc dr. Rūta Žiliukaitė (nauki społeczne), prof. Aurelija Žvirblienė (nauki przyrodnicze), doc. dr. Sigitas Narbutas (dziedzina kultury i sztuki), Augustinas Vizbaras (nowe technologie związane z dziedziną fizyki, chemii, matematyki i informatyki).

Rada Uniwersytetu Wileńskiego jest głównym organem władzy uczelni, wybiera jej Rektora, dba o kwestie strategiczne działalności Uniwersytetu, między innymi budżet, inwestycje, kierunki działalności i rozwój.

Członkiem Rady UW może zostać osoba o nieposzlakowanej reputacji, której działalność świadczy o tym, że pojmuje ona misję Uniwersytetu, pielęgnuje jego wartości, jest zmotywowana, aby dbać o jakość UW oraz posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności potrzebne do pełnienia obowiązków członka Rady.

PODCASTY I GALERIE