„Cześć, Polsko!” na wileńskiej Starówce

Od 8 maja do 5 czerwca na placu im. K. Sirvydasa w Wilnie (między Ambasadą Republiki Francuskiej i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej) będzie czynna wystawa "Cześć, Polsko!", zorganizowana z okazji 10-lecia Polski w UE, 15-lecia w NATO oraz 25-lecia pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu RP.

zw.lt
„Cześć, Polsko!” na wileńskiej Starówce

Fot. lenkukultura.lt

W 2010 r. spółka Aleja Kultury ogłosiła konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcia o współczesnej Polsce. Konkurs był organizowany z okazji objęcia przez Polskę w drugiej połowie 2011 r. prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Konkurs miał stać się okazją do zaprezentowania Polski współczesnej z całą jej złożonością i bogactwem tożsamości, jej nowoczesności i powiązania z tradycją.

Celem konkursu było ukazanie Polski jako barwnego kraju, zamieszkałego przez ludzi mających marzenia i potrafiących je realizować; ukazanie współczesnej Polski, jej specyfiki, uwydatniając jednocześnie to wszystko, co łączy ją z innymi krajami Europy.

Konkurs miał charakter otwarty: bez kategorii wiekowych czy podziału na profesjonalistów i amatorów. Nie było żadnych podziałów tematycznych. Jedynymi kryteriami były: artystyczna jakość i pozytywny przekaz o Polsce oraz odpowiednie wymagania techniczne.

Jurorami konkursu m. in. byli wybitni fotograficy polscy: Chris Niedenthal, Tadeusz Rolke, Andrzej Świetlik.

Plonem Konkursu stał się zbiór kilkudziesięciu obrazów prezentujących Polskę i jej mieszkańców w ciekawy i pozytywny sposób.

Wystawa była już eksponowana w kilku miastach Litwy.

PODCASTY I GALERIE