Czas na podpisanie umów z przedszkolami – do końca czerwca

Samorząd Miasta Wilna przypomina rodzicom, których dzieci otrzymały miejsca w przedszkolach, że do 30 czerwca należy podpisać umowy z placówkami przedszkolnymi. W chwili obecnej umów nie podpisało około 3 tys. rodziców.

zw.lt
Czas na podpisanie umów z przedszkolami – do końca czerwca

Fot. Joanna Bożerodska

Jeżeli rodzice do 30 czerwca nie podpiszą umowy, potwierdzone podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola zostanie anulowane z systemu elektronicznego, a dziecko straci miejsce w grupie przedszkolnej.

Rodzice lub opiekunowe powinni zwrócić się do placówek przedszkolnych do 30 czerwca, przedstawiając następujące dokumenty:

– kopię świadectwa urodzenia dziecka
– zaświadczenia lekarskie (jeżeli takowe są)
– zaświadczenie potwierdzające, że w deklaracji finansowej składanej przez instytucję (spółkę) zatrudniającą rodzica, jako miejsce zamieszkania wskazany jest samorząd miasta Wilna

Informację na temat przyjęcia dziecka do placówki oświatowej można zobaczyć na stronie https://darzelis.vilnius.lt/.

PODCASTY I GALERIE