Czaputowicz i Linkevičius na otwarciu ambasady RP w Wilnie

„Spotykamy się dzisiaj w tym wspaniałym XVII w. Pałacu Paców, w samym sercu wileńskiego Starego Miasta, aby uroczyście otworzyć razem nową siedzibę Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Republice Litewskiej” - oświadczył podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby polskiej placówki dyplomatycznej minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz. Na uroczystości był obecny litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius.

zw.lt
Czaputowicz i  Linkevičius na otwarciu ambasady RP w Wilnie

Fot. Joanna Bożerodska

„To jest duże święto dla Polski, Litwy i Wilna (…) To jest symboliczne, że ponownie połączył nas ród Paców. Była to znana rodzina Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzisiaj przypomina się melodia Poloneza „Pożegnanie z Ojczyzną” Michała Kleofasa Ogińskiego, który był też politykiem ROP (…) Dzisiaj nas łączy nie tylko ten piękny obiekt, ale również nasze dobre stosunki, które zobowiązują do dalszego rozwoju” – powiedział Linas Linkevičius.

W remont Pałacu Paców zainwestowano 18 mln euro. Razem z ambasadą i konsulatem pracę w nowych wnętrzach rozpocznie Instytut Polski w Wilnie.

„Chciałbym przywołać dwie postacie, które odgrywały ważną rolę we współczesnych stosunkach polsko-litewskich. Ich działalność wyrażała wolę dobrej i solidarnej współpracy między naszymi narodami. To prezydent ś.p. Lech Kaczyński i prezydent Litwy Valdas Adamkus. To właśnie oni w październiku 2007 r. dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi oraz pierwszych wpisów do księgi pamiątkowej nowej siedziby Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Wilnie” – podkreślił Czaputowicz.

Na uroczystość licznie stawili się politycy, działacze społeczni, dziennikarze oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych.

„Mamy rok wyjątkowy dla Polski, ponieważ obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Z tej okazji chciałbym serdecznie pozdrowić mieszkających tutaj Polaków i podziękować za pielęgnowanie polskiej tradycji, języka i kultury. Dziękuję również państwu za pamięć o polskich bohaterach, którzy walczyli o niepodległość państwa polskiego” – oświadczył polski minister spraw zagranicznych. Czaputowicz podziękował też ambasador Urszuli Doroszewskiej za ciepłe relacje polsko-litewskie i dobry kontakt z litewskimi Polakami.

Polski dyplomata dodał: „Litwa, podobnie jak Polska, świętuje stulecie odrodzenia swojej państwowości. Z tej okazji składamy na ręce pana ministra Linasa Linkevičiusa serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia”.

Historia kamienicy, a potem pałacu w tym miejscu wileńskiej Starówki zaczyna się w 1628 roku, kiedy to murowany dom, od nazwiska poprzedniego właściciela, niejakiego Pigułki, zwany „Kamienicą Pigulczyńską”, sprzedany został przez starostę żmudzkiego Hieronima Wołłowicza Stefanowi Krzysztofowi Pacowi. W późniejszych latach budynek niejednokrotnie zmieniał właścicieli, wskutek różnych wydarzeń historycznych nieraz ulegał spaleniu lub innego rodzaju zniszczeniom. Nowi właściciele często nadawali pałacowi inny wygląd – na przykład po skonfiskowaniu budynku po powstaniu listopadowym architekci rosyjscy nie do poznania zmienili fasadę pałacu. Działały tu organizacje rosyjskie, litewskie towarzystwa niepodległościowe, w latach sowieckich był siedzibą łącznościowców. Ostatniej restauracji dokonano w latach 90-tych XX wieku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP nabyło budynek w roku 2007.

PODCASTY I GALERIE