Cykl szkoleń EFHR z zakresu wdrażania prawa międzynarodowego zakończony

29 września na Uniwersytecie Kazimierza Simonavičiusa (Kazimiero Simonavičiaus Universitetas) Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przeprowadziła drugą część szkoleń z zakresu wdrażania prawa międzynarodowego.

Cykl szkoleń EFHR z zakresu wdrażania prawa międzynarodowego zakończony

Fot. EFHR

O pierwszej części szkoleń, poświęconej stosowaniu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej w sprawach o dyskryminację na Litwie, przeczytać można m.in. tutaj.

Szkolenia pod tytułem „Wolność wyrażania opinii: realizacja i ograniczenia“ przeprowadziła adwokat Ewelina Davidavičiūtė. W trakcie szkoleń poruszone zostały następujące bloki tematyczne: Wolność wyrażania opinii – co to?; Podstawy ograniczenia wolności wyrażania opinii; Realizacja wolności wyrażania opinii i jej ograniczenia w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Realizacja wolności wyrażania opinii i jej ograniczenia w praktyce sądowej na Litwie.

W szkoleniu udział wzięło 32 osoby, wśród których znaleźli się pracownicy Sądu Dzielnicowego m. Wilno, Wileńskiego Sądu Okręgowego, Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego, Sądu Dzielnicowego Rejonu Święciańskiego, adwokaci i pomocnicy adwokata oraz studenci. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz materiały edukacyjne.

EFHR dziękuje Uniwersytetowi Kazimierza Simonavičiusa za nieodpłatne udostępnienie sali. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem przez EFHR nieodpłatnego szkolenia w ich miejscu pracy lub nauki proszone są o kontakt mailowy (szkolenia@efhr.eu) lub telefoniczny (+370 691 50 822). Więcej o dotychczas przeprowadzonych przez EFHR szkoleniach wyjazdowych można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE