Cvirka, Nėris, Gira niepożądani w Wilnie

Stołeczni politycy chcą się pozbyć z Wilna nazw Salomei Neris, Petrasa Cvirki, Antanasa Venclovy i Liudasa Giry. Nazwiska te są kojarzone z twórcami i społecznikami, którzy wespaierali władze sowieckie, kiedy te przyszły na Litwę.

BNS
Cvirka, Nėris, Gira niepożądani w Wilnie

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Radni miasta na czele z konserwatystką Paulė Kuzmickienė wnioskują o opinię Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu, Litewskiego Archiwum Specjalnego oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego. Radni pytają, czy działania wspomnianych twórców były zdradą państwa.

Teraz od wniosków ekspertów będzie zależało, czy zostanie zaproponowane usunięcie pomnika Cvirki i zmiana nazwy skweru w Wilnie nazwanego jego imieniem, jak też czy należy zmienic nazwy ulic, placówek oświatowych, muzeów, które nosza imię wyżej wymienionych litewskich twórców i działaczy społecznych.

W 2013 roku po długich dyskusjach w Wilnie demontowano pomnik Liudasa Giry, który znajdował się przy ulicy Volano.

PODCASTY I GALERIE