Coraz więcej pracowników w starszym wieku

Na Litwie notowany jest szybki wzrost liczby pracowników w wieku przekraczającym 55 lat. Choć poszukują pracy dłużej i z powodu braku odpowiednich kwalifikacji otrzymują mniejsze wynagrodzenia, pracodawcy będą musieli się przyzwyczaić do wyzwań demograficznych twierdzi Sodra.

BNS
Coraz więcej pracowników w starszym wieku

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Według danych zakładu ubezpieczeń społecznych, co piąty pracownik na Litwie jest w wieku starszym niż 55 lat, a średnie wynagrodzenie takich pracowników jest o ćwierć mniejsze niż osób o 20 lat młodszych.

Obecnie pracuje 57 proc. mieszkanców w wieku 55-64 lat, podczas gdy odsetek zatrudnionych w wieku 35-54 lat stanowi blisko 70 procent.

Pracownicy w starszym wieku najczęściej wykonują niewykwalifikowaną pracę. W placówkach budżetowych co trzeci pracownik jest w wieku podeszłym, w sektorze prywatnym – co czwarty.

PODCASTY I GALERIE