Wilno i Wileńszczyzna
BNS

Coraz więcej pracowników w starszym wieku

Na Litwie notowany jest szybki wzrost liczby pracowników w wieku przekraczającym 55 lat. Choć poszukują pracy dłużej i z powodu braku odpowiednich kwalifikacji otrzymują mniejsze wynagrodzenia, pracodawcy będą musieli się przyzwyczaić do wyzwań demograficznych twierdzi Sodra.

Według danych zakładu ubezpieczeń społecznych, co piąty pracownik na Litwie jest w wieku starszym niż 55 lat, a średnie wynagrodzenie takich pracowników jest o ćwierć mniejsze niż osób o 20 lat młodszych.

Obecnie pracuje 57 proc. mieszkanców w wieku 55-64 lat, podczas gdy odsetek zatrudnionych w wieku 35-54 lat stanowi blisko 70 procent.

Pracownicy w starszym wieku najczęściej wykonują niewykwalifikowaną pracę. W placówkach budżetowych co trzeci pracownik jest w wieku podeszłym, w sektorze prywatnym – co czwarty.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!