Co trzeba wiedzieć o wyborach samorządowych?

W niedzielę odbędą się wybory do rad samorządowych oraz bezpośrednie wybory merów jednostek samorządowych. Dzisiaj na terenie całego kraju obowiązuje cisza wyborcza, czyli jest zakazana wszelka agitacja wyborcza.

zw.lt
Co trzeba wiedzieć o wyborach samorządowych?

Fot. Ewelina Mokrzecka

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych mogą głosować obywatele Litwy, obywatele krajów UE, którzy mają prawo do stałego pobytu na terenie naszego kraju oraz obywatele państw trzecich, którzy mają prawo do stałego pobytu i odpowiedni dokument.

W głosowaniu mogą brać udział tylko osoby po 18 roku życia. Poza tym taka osoba powinna być zameldowana na stałe w określonej jednostce samorządowej, czyli ma zadeklarować miejsce zamieszkania 90 dni do wyborów.
W trakcie głosowania w komisji wyborczej trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Jak głosujemy?

W trakcie niedzielnych wyborów osoby głosujące otrzymają dwie listy – wielomandatową i jednomandatową.

Lista wielomandatowa (partie, komitety, koalicje) z której są wybierani radni. Wybierając określony numer na liście możemy wskazać również 5 osób z tej listy (rankingowanie).

Lista jednomandatowa, czyli lista kandydatów na mera. Na tej liście zaznaczamy tylko jedną osobę.

Warto pamiętać, że możemy wybrać różne partie, komitety czy koalicje na liście wielomandatowej (radni) i jednomandatowej (merowie). Np. wsparliśmy komitet X, a zagłosowaliśmy na mera z listy Y.

II tura wyborów

17 marca odbędzie druga tura bezpośrednich wyborów mera. Do drugiej tury trafiają kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów.

Druga tura nie odbywa się, jeśli w danej jednostce samorządowej kandydat na mera uzyskał ponad 50 proc. głosów.

PODCASTY I GALERIE