Co to znaczy być uczniem Chrystusa i należeć do Niego?

Drodzy Bracia i Siostry! Czy ktoś z Was kiedyś się zastanawiał – co to znaczy należeć do Jezusa Chrystusa? Albo czy kiedyś ktoś z Was postawił sobie pytanie – czy należę do Chrystusa?

ks. Marek Gładki
Co to znaczy być uczniem Chrystusa i należeć do Niego?

Fot. Archiwum

Co takiego szczególnego charakteryzuje fakt należenia do Chrystusa, a tym samym bycie uczniem Jezusowym? Jak często – drodzy radiosłuchacze i czytelnicy – zastanawiacie się nad swoimi relacjami z Bogiem, do drugiego człowieka, wreszcie do samych siebie?

Myślę, że jeśli nie każdy, to wielu z Was było świadkami takiej lub podobnej sytuacji: ojciec lub matka zachęcają swoje dzieci do modlitwy; ksiądz wzywa wiernych, aby przyszli do kościoła; młody człowiek czyta Pismo św.; dziecko zwalnia miejsce w trolejbusie czy autobusie, by mogła usiąść starsza pani; pewien człowiek w czasie Wielkiego Postu prosi proboszcza aby odwiedził jego sąsiada ze spowiedzią i komunią św. przedświąteczną; pielęgniarka pochyla się w szpitalu nad chorym i pomaga mu usiąść, itd.

Co wspólnego jest w tych kilku sytuacjach?

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Jana, który Kościół daje do rozwagi słyszymy słowa Jezusa: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”, i nieco dalej: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

O czym faktycznie dziś Jezus nam mówi?

W tym miejscu chciał bym Wam przypomnieć inny fragment z Pisma św. z Ewangelii wg św. Mateusza, z 22 rozdziału: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Jest tu mowa o przykazaniach Miłości.

Właśnie – miłość do Boga przede wszystkim, a następnie do człowieka powoduje, że rodzic potrafi zachęcić swoje dziecko do modlitwy, kapłan z miłości do swoich parafian będzie głosił /,Dobrą Nowinę o zbawieniu, dziecko ustąpi miejsca starszym, a sąsiad zadba o swego chorego sąsiada. Właśnie – Miłość.

Więc co to znaczy być uczniem Chrystusa i należeć do Niego?

Są ludzie, którzy chętnie słuchają nauki Bożej, i nawet zgadzają się z nią. Ale to nie wystarcza. Nie wystarczy tylko słuchać, i nawet nie wystarczy się zgadzać z tym. Żeby być uczniem Jezusa trzeba żyć tą nauką bożą. A bez miłości nie da się tego uczynić. Bez miłości wobec Boga, bez miłości wobec człowieka.

Jezus mówi: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. Albo można odczytać trochę inaczej – jeśli ktoś, nie miłuje Jezusa, nie potrafi faktycznie zachować przykazania.

Ktoś powie – ale jak że to wszystko ogarnąć ludzkim umysłem. Co zrobić aby serce zalała miłość w miejsce złości i nienawiści? Co zrobić, aby żyć tak jak Jezus uczy? W jaki sposób wyzwolić się od /zła, od grzechu?

Odpowiedzią na te ludzkie wątpliwości i lęki są słowa Jezusa, które również dziś słyszymy: „będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy”.

Wraz z Apostołami oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego, który nas o wszystkim pouczy.

Drodzy Bracia i Siostry! Zachęcam Was abyście zaufali Jezusowi, abyście zaufali Duchowi Świętemu, abyście pozwolili Bogu działać w Waszym życiu, abyście przełamali lęk, który nieraz blokuje Wasze działanie ku dobru, abyście mocą Łaski Bożej osiągnęli Zbawienie, abyście z Miłości do Boga i Ludzi wzrastali, już tu, na ziemi, w świętości. Niech Bóg Wam błogosławi – Ojciec, I Syn, i Duch Święty. Amen

PODCASTY I GALERIE