Co 30 Polak na Litwie jest posiadaczem Karty Polaka

3,2 proc. Polaków mieszkających na Litwie ubiegało dotąd się o Kartę Polaka - zw.lt poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Ewelina Mokrzecka
Co 30 Polak na Litwie jest posiadaczem Karty Polaka

Fot. Joanna Bożerodska

Zgodnie z danymi MSZ, od momentu wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka w 2008 roku do dnia 30 czerwca br. na Litwie, gdzie mieszka 200 tys. 317 (dane spisu ludności z 2011 r.) osób deklarujących polską narodowość, zarejestrowano 6 tys. 513 wniosków o przyznanie tego dokumentu.

Dużo większym zainteresowaniem Karta Polaka cieszy się na Białorusi, gdzie wydano dotąd 90 tys. 934 kart oraz na Ukrainie – 82 tys. 883. Najmniej Karta Polaka wydano na Łotwie – 1 tys. 693. Do 2015 r. polskie urzędy konsularne wydały ponad 130 tys. kart.

Pomoc w kontakcie z Macierzą

W swoim założeniu przyjęta w 2007 roku Karta Polaka ma, w ocenie przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michała Dworczyka, pomóc w kontakcie między Polakami mieszkającymi na Kresach I i II Rzeczpospolitej z Macierzą. Zgodnie z Ustawą o Karcie Polaka jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, nie oznacza jednak nadania obywatelstwa polskiego. Dokument przyznawany jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Warto przypomnieć, że obecny rząd RP przyjął w kwietniu br. nowelizację Karty Polaka, która ma ułatwić osiedlanie się w Polsce posiadaczom Karty, m.in. poprzez dofinansowanie do wynajęcia mieszkania czy zwolnienie posiadaczy Karty Polaka z opłat konsularnych. Ponadto w sytuacjach nadzwyczajnych posiadacze Karty Polaka mieliby być traktowani jako polscy obywatele.

Zgodnie z projektowanymi zmianami posiadacze Karty Polaka zostaną również zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy oraz z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa.

Wykazać związek z polskością

Karta, o którą można ubiegać się od kwietnia 2008 r., umożliwia m.in. refundację wizy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów, a także podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana przez konsula, ważna jest przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

PODCASTY I GALERIE