,,Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010”. Prezentacja książki

20 maja w Instytucie Polskim w Wilnie odbędzie się prezentacja książki pt. ,,Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010”. Jest to reedycja wersji litewskiej, wydanej z okazji 200-lecia cmentarza.

Ewelina Mokrzecka
,,Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010”. Prezentacja książki

,,Jest to projekt litewsko-polski, w który zaangażowane były Fundacja Wspierania Współpracy Litewsko-Polskiej im. Adama Mickiewicza oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa” – powiedziała portalowi zw.lt Grażyna Drėmaitė, przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Ochrony Zabytków.

Wolumin przedstawia szczegółową analizę historii cmentarza, zwyczaje i tradycje pogrzebowe mieszczan. Zawiera szczegółową listę pochowanych osób oraz życiorysy wybitnych osobistości, podsumowuje doświadczenie renowacji cmentarza.

Książka ma być pomocna osobom interesującym się przebogatą przeszłością Wilna, życiem kulturalnym i społecznym wielonarodowościowego miasta.

,,Na polskie wydanie ,,Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010” jest ogromne zapotrzebowanie. Wiem, że z niecierpliwością czekają na nią ludzie w Austrii, Niemczech, Czechach. Jest to książka dla tych, dla których słowo „Wilno“ jest ważne, jeśli nie najważniejsze” – skomentowała Drėmaitė.

Litewska wersja woluminu została wydana w roku 2010 z okazji 200-lecia Cmentarza Bernardyńskiego. Nakładem wydawnictwa „Versus aureus” wydrukowano jedynie 200 egzemplarzy polskiej wersji, z których większa część trafi do Polski.

PODCASTY I GALERIE