Galeria Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Cmentarz Bernardyński jest gotowy na Uroczystość Wszystkich Świętych. Grupa „Wilno” zapaliła znicze

Na Cmentarzu Bernardyńskim, w wigilię Wszystkich Świętych zapłonęło kilkaset zniczy, które przekazała m.in. ambasada Polski w Wilnie. Grupa "Wilno" zrzeszająca miłośników tego miasta co roku sprząta jedną z najstarszych wileńskich nekropolii i dba o pamięć pochowanych na niej wilnian, wśród których jest wielu wybitnych Polaków. Historia Cmentarza Bernardyńskiego sięga 1810 roku. Znajduje się on na liście dziedzictwa kulturowego. Spoczywa na nim wiele postaci zasłużonych dla miasta, między innymi profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, literaci, artyści, działacze polityczni i społeczni, kapłani, wojskowi i powstańcy 1863 roku.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!