Na Cmentarzu Bernardyńskim zapłonęły znicze

Na Cmentarzu Bernardyńskim, w wigilię Wszystkich Świętych zapłonęło 300 zniczy, które przekazała m.in. Ambasada Polski w Wilnie, a także prywatni darczyńcy. Grupa "Wilno" zrzeszająca miłośników tego miasta co roku sprząta jedną z najstarszych wileńskich nekropolii i dba o pamięć pochowanych na niej wilnian, wśród których jest wielu wybitnych Polaków. Historia Cmentarza Bernardyńskiego sięga 1810 roku. Znajduje się on na liście dziedzictwa kulturowego. Spoczywa na nim wiele postaci zasłużonych dla miasta, między innymi profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, literaci, artyści, działacze polityczni i społeczni, kapłani, wojskowi i powstańcy 1863 roku.

zw.lt
Na Cmentarzu Bernardyńskim zapłonęły znicze

Fot. Joanna Bożerodska

PODCASTY I GALERIE