„Chcemy, aby ludzie się poznawali i łączyli”. Międzynarodowy Festiwal Etnokultury na Wileńszczyźnie

W dworku w Borejkowszyźnie, w którym mieści się Muzeum im. Władysława Syrokomli, rozpoczął się dzisiaj (5 października) pierwszy Międzynarodowy Festiwal Etnokultury „Wileńszczyzna - pogranicze kultur na przestrzeni wieków".

Antoni Radczenko

Z pewnością miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Władysław Syrokomla – polski poeta, urodzony na Białorusi, mieszkający na terenach obecnej Litwy, odwołujący się w swej twórczości do litewskiej prahistorii – jak najbardziej odpowiada multinarodowemu duchu Wileńszczyzny.

„Jest to pierwsza tego typu impreza i mamy nadzieję, że stanie się tradycją. Chcemy w ten sposób uhonorować wszystkie mniejszości narodowe, które mieszkają na Wileńszczyźnie. Chcemy, aby przedstawiciele różnych narodowości poznawali się na wzajem i łączyli” – powiedziała zw.lt Wioletta Cereszka, dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie.

Chcemy w ten sposób uhonorować wszystkie mniejszości narodowe, które mieszkają na Wileńszczyźnie

„Nasz rejon od zawsze zamieszkiwali przedstawiciele różnych narodowości. Każda wspólnota narodowościowa – i Polacy, i Litwini, i Tatarzy, i Białorusini – jest naszym bogactwem. Bo to człowiek jest największym bogactwem i im więcej żyje na naszej ziemi różnych narodowości, tym bardziej jesteśmy bogatsi” – powiedział Edmund Szot, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Festiwal Etnokultury potrwa dwa dni. Dzisiaj w Borejkowszczyźnie odbyła się bardziej kameralna część. W Muzeum im. Władysława Syrokomli zapoznano uczestników z historią muzeum. Józef Szostakowski znany wileński poeta i przewodnik oprowadził gości po dworku oraz okolicy. Następnie każdy mógł się zapoznać ze sztuką kaligrafii oraz garncarstwem. Odbyła się też konferencja pt. „Dziedzictwo kultur na Wileńszczyźnie: historia i teraźniejszość”.

Na imprezę przybyli przedstawiciele narodowości polskiej, litewskiej, białoruskiej, tatarskiej oraz żydowskiej. Goście mieli okazję wysłuchać litewskich pieśni ludowych sutartinės (stare pieśni śpiewane na kilka głosów przyp. red.).

Każda wspólnota narodowościowa – i Polacy, i Litwini, i Tatarzy, i Białorusini – jest naszym bogactwem

Jutro akcja przeniesie się do Miednik, gdzie odbędzie się kiermasz wyrobów rękodzieła oraz pokaz starodawnych gier sportowych. Później odbędzie się koncert, na którym wystąpią żydowski zespół „Fajerlech”, tatarski zespół „Alije”, zespół tańca ludowego „Zgoda”, litewski zespół ludowy „Šviesa”, rosyjski zespół ludowy „Pojuszczije serdca” oraz białoruski zespół pieśni i tańca „Krynicy” z Oszmiany. Gwiazdą wieczoru będzie Katarzyna Niemyćko.
Początek imprezy w Miednikach o godz. 13. Organizatorem festiwalu jest Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej