„Centrum życia i kultury polskiej”. 100 lat szkoły w Kolonii Wileńskiej

Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej to nie tylko placówka edukacyjna, lecz także ważny ośrodek kultury dla lokalnej społeczności - podkreślali goście święta szkoły, które odbyło się w piątek. Uroczystość była poświęcona nie tylko 100-letniemu jubileuszowi szkoły w Kolonii Wileńskiej, lecz także stuleciu polskiego powszechnego szkolnictwa w Wilnie.

Małgorzata Kozicz
„Centrum życia i kultury polskiej”. 100 lat szkoły w Kolonii Wileńskiej

Fot. Małgorzata Kozicz

„100 lat to nietuzinkowe wydarzenie zarówno w historii szkoły, jak i historii miasta. Szkoła, która ma w swojej historii wiele znaczących i pięknych dat, jest tym źródłem historii, które pokazuje, jakie Wilno w ciągu tych 100 lat było różne, jak zmieniało się z biegiem lat. Szkoła, obchodząca dziś swój stuletni jubileusz, jest nie tylko szkołą. Jak przystało dobrej szkole, jest to ośrodek kultury, który łączy całą społeczność szkolną. Potrafi ona zjednoczyć uczniów różnych kultur, różnych narodowości” – mówił gratulując społeczności szkolnej wicemer Wilna Vaidas Benkunskas.

Życzenia społeczności szkolnej przekazał ambasador Polski w Wilnie Jarosław Czubiński. List odczytał Łukasz Kaźmierczak, radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.

„W tak długiej historii, w trudnych czasach, które minęły, zapisane zostały liczne złe i bolesne dla uczniów i ich nauczycieli zdarzenia i doświadczenia. Ale w pamięci pozostają przede wszystkim te dobre, świadczące o harcie ducha i wytrwałości całej szkolnej społeczności, oraz o nieustannym rozwoju szkoły, która w małej miejscowości, jaką zawsze była Kolonia Wileńska, była nie tylko placówką edukacyjną, ale także lokalnym ważnym centrum życia i kultury polskiej” – napisał ambasador. Jarosław Czubiński przypomniał o zasłużonej wieloletniej dyrektorce szkoły, Teresie Klimašauskienė, oraz o wybitnym absolwencie placówki, Tadeuszu Konwickim.

„Ten, kto nie ceni i nie chce znać swojej przeszłości, nie ma też przyszłości. Możemy być spokojni o Szkołę w Kolonii Wileńskiej – znają, cenią historię nie tylko szkoły, ale i całej dzielnicy. Potrafią to przekazywać młodemu pokoleniu, żyją pielęgnując tradycje, mowę ojczystą i tak być powinno” – powiedział prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz.

Życzenia i gratulacji społeczności szkoły składali między innymi wiceprezes Macierzy Szkolnej Krystyna Dzierżyńska, dyrektor Domu Polskiego, radny miasta Wilna Artur Ludkowski, były dyrektor Szkoły w Kolonii Wileńskiej, obecnie dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz, prezes Centrum Kultury Polskiej im. Stanisława Moniuszki Apolonia Skakowska i wielu innych.

Zasłużeni nauczyciele szkoły otrzymali dyplomy z Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Samorządu Miasta Wilna oraz od Macierzy Szkolnej.

„Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli dzisiaj być z nami, zobaczyć, jacy jesteśmy twórczy, aktywni, zaangażowani. Dziękuję także uczniom – wszyscy uczniowie naszej szkoły są zdolni, biorą udział w działalności pozalekcyjnej, zasługują na jak najwyższe pochwały. Dziękuję też nauczycielom – w naszej szkole pracują najlepsi nauczyciele” – podkreślił dziękując zebranym dyrektor Artur Waluczko.

Jak dodał, szkoła szczyci się nie tylko legendarnymi uczniami, jak Tadeusz Konwicki, lecz także współczesnymi absolwentami. Na przykład Anna Vostruchovaitė, absolwentka Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej, obecnie studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zaprojektowała nowy sztandar szkoły.

Szkoła w Kolonii Wileńskiej została założona w 1915 roku podczas okupacji niemieckiej. Nauczanie odbywało się wówczas w języku polskim. Po 11 latach placówkę przeniesiono do większego budynku. Przed wojną szkoła nosiła nazwę Szkoła Powszechna im. Władysława Syrokomli. Po wojnie lekcje odbywały się już po rosyjsku. W 1950 roku otwarto klasy polskie, po kilku latach – także litewskie. Obecnie Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej jest polsko-rosyjska.

 

PODCASTY I GALERIE