Centrum Polonistyczne UW ma nowego profesora i docentów

Komisja atestacyjna Uniwersytetu Wileńskiego zatwierdziła wyniki konkursu na poszczególne stanowiska. Od dzisiaj Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego ma nowego profesora oraz trzech docentów.

Antoni Radczenko
Centrum Polonistyczne UW ma nowego profesora i docentów

Krystyna Rutkowska/ Fot. Joanna Bożerodska

Profesorem została językoznawczyni Krystyna Rutkowska. „Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, że dostaliśmy swoje etaty” – powiedziała zw.lt prof. Krystyna Rutkowska, która jest absolwentką Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa (Wydział Slawistyki) oraz obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu etnolingwistyki porównawczej. Od lat prowadzi badania gwar polskich na Litwie.

Stanowiska docentów otrzymały: Wiktoria Ušinskienė, Kinga Geben oraz Irena Fedorowicz. Wiktoria Ušinskienė i Kinga Geben podobnie, jak Krystyna Rutkowska są językoznawczyniami, natomiast Irena Fedorowicz jest historykiem literatury.

W rozmowie z zw.lt Krystyna Rutkowska poinformowała, że na Uniwersytecie Wileńskim odbyła się reorganizacja i obecnie Centrum Polonistyczne będzie działało w ramach Instytutu Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego. „Będziemy działać bardziej autonomicznie w ramach większego instytutu” – podkreśliła naukoznawczyni.

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego (do 2007 roku – Katedra Filologii Polskiej) powstało jesienią 1993 roku na mocy umowy między rządami Polski i Litwy. Stało się to możliwe dzięki przemianom społeczno-politycznym zachodzącym na Litwie i w Polsce po roku 1990, jak też dzięki intensywnym kontaktom kulturalnym między obu krajami. Zgodnie z podpisaną umową, Uniwersytet Wileński z Uniwersytetem Warszawskim powzięły zobowiązanie o utworzeniu na zasadach parytetu we własnych uczelniach katedr polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego i lituanistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki). Wypełniono w ten sposób poważną lukę, gdyż w latach powojennych polonistyka, niestety, na Uniwersytecie Wileńskim nie istniała. Od początku swej działalności Centrum Polonistyczne nawiązuje do chlubnych tradycji wileńskiej polonistyki przedwojennej Uniwersytetu Stefana Batorego reprezentowanej m.in. przez takich wybitnych przedstawicieli nauki i kultury jak: Konrad Górski, Manfred Kridl, Stanisław Pigoń, Czesław Zgorzelski, Halina Turska i wielu innych. W programach nauczania została uwzględniona specyfika wileńska – dużą wagę przywiązuje się polsko-litewskim kontaktom literackim, historii i współczesności polszczyzny na Litwie.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE