Były prezes ZPL wśród założycieli organizacji litewskich narodowców

Ryszard Maciejkianiec, wieloletni prezes Związku Polaków na Litwie, na początku lat 90. - zwolennik Związku Sowieckiego, poseł na Sejm Litwy w latach 1990 – 1996, razem z litewskimi narodowcami i zakłada ugrupowanie polityczne "Nacionalinis susivienijimas" (Zjednoczenie Narodowe).

Były prezes ZPL wśród założycieli organizacji litewskich narodowców

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Wśród założycieli ruchu są również: Algimantas Sėjūnas, A.J. Raškinis, Nijolė Angelė Baužytė, Eglė Mirončikienė, Darius Trečiakauskas, A. Praleika, A. Avižienis, v Š. Jasiukevičius.

Ryszard Maciejkianiec to człowiek o niezwykle bogatej biografii. Przez wiele lat deklarował się jako polski działacz społeczny i polityczny. Od 1973 r. był członkiem Komunistycznej Partii Litwy, na fali odrodzenia narodowego stał się jednym z najbardziej wpływowych liderów społeczności polskiej na Litwie. Był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Związku Polaków na Litwie, deputowanym do Rady Najwyższej Litwy (Sejmu Restytucyjnego). 11 marca 1990 r., podobnie jak 6 innych deputowanych – Polaków, wstrzymał się od głosowania nad Aktem Niepodległości Litwy. W 2002 r. założył Polską Partię Ludową, z jej ramienia został radnym rejonu wileńskiego. Mandat radnego zachował do 2007 r. Po odejściu z AWPL i likwidacji PPL był członkiem Związku Socjaldemokratycznego. W wyborach w 2012 bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski z listy Drogi Odwagi.

Obecnie deklaruje narodowość litewską.

PODCASTY I GALERIE