Bukauskas: Merowie na Litwie powinni mieć więcej władzy

Poseł oraz członek grupy sejmowej ds. samorządności Valentinas Bukauskas ma zamiar jeszcze w tym roku złożyć poprawki do usatwy, które zwiększyłyby zakres praworządności merów na Litwie.

BNS
Bukauskas: Merowie na Litwie powinni mieć więcej władzy

Maria Rekść/Fot. Joanna Bożerodska

„Żeby uniknąć podziałów w społeczeństwie oraz zaprogramowanych konfliktów, mer powinien mieć władzę wykonawczą. Merowie powinni być prawdziwymi gospodarzami miast i rejonów”- twierdzi Bukauskas. Jego zdaniem, chociaż ustawa była zmieniana niejednokrotnie, mer nadal pozostaje głównie kierownikiem Rady samorządowej.

„Za nadanie merom władzy wykonawczej opowiedziało się 101 posłów. Tylko w ten sposób mer miasta miałby możliwość realizowania swoich projektów. Obecnie za asygnowanie oraz kierowanie projektami jest odpowiedzialny dyrektor administracji, choć mieszkańcy pokładają swoje nadzieje w bezpośrednio wybranym merze”- twierdzi Bukauskas.

Zdaniem kierownika grupy sejmowej ds. samorządności Povilasa Urbšysa, takie zmiany nie są potrzebne, ponieważ właśnie teraz w samorządności zaistniała pewna równowaga i stabilność. Jego zdaniem więcej władzy w rękach mera może prowadzić między innymi do jej nadużycia.

PODCASTY I GALERIE