Budżet Wilna większy o 77 mln litów

Przyszłoroczny budżet stolicy będzie o 77 mln litów większy niż tegoroczny i o ponad 250 mln litów większy niż budżet roku 2013.

zw.lt
Budżet Wilna większy o 77 mln litów

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Przyszłoroczny dochód miasta wyniesie 350 mln 539 tys euro. Niemniej jednak, stołecznemu samorządowi w porównaniu z innymi samorządami przypada najmniejszą część dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na jednego mieszkańca stolicy przypada nieco ponad 1377 litów, natomiast mieszkańca Kowna blisko 1680 litów, mieszkańca Kłajpedy – ponad 1550 litów.

Według Vygintasa Jakasa, dyrektora samorządowego Departamentu Finansów, podstawowym problemem miasta jest zwrot kredytów zaciągniętych za czasów rządzenia poprzedniej kadencji – w latach 2009, 2010. W tym roku, po restrukturyzacji długów, wysokość kredytów przeterminowanych spadła o prawie 307 milionów, a zadłużenie miasta wzrosło nieznacznie: z 374 mln litów do 380 mln litów.

PODCASTY I GALERIE