Budżet Wilna na rok 2019: Najwięcej na oświatę i infrastrukturę

Infrastruktura i oświata to dziedziny priotytowe władz stołecznych w tym roku. Budżet Wilna na rok bieżący ma stanowić prawie 612 milionów euro i będzie o 3,5 proc. większy niż w 2018 roku.

Budżet Wilna na rok 2019: Najwięcej na oświatę i infrastrukturę

Fot. Joanna Bożerodska

Wydatki są szacowane na blisko 617 milionów euro. Deficyt w wysokości 5 milionów euro ma być pokryty z posiadanych pozostałości po środkach obrotowych.

Na oświatę władze stolicy przewidziały w tym roku nieco ponad 288 mln euro. Jest to o ponad 10 mln euro mniej niż przed rokiem.

Na poprawę infrastruktury i zarządzanie miastem przeznaczono 127,700 mln euro, – ponad 13,5 mln euro więcej niż przed rokiem. O 5,5 mln więcej niż poprzednio będzie przeznaczone na ochronę środowiska – ponad 43 mln.

13 mln ma otzymać sektor opieki zdrowotnej, to jest o 3 mln więcej.,

Ma zmniejszyć się finansowanie dziedziny socjalnej – o 3 mln euro, w tym roku planowane jest przyznanie na ten cel 64,600 mln euro. Na sprawy kultury – 19,700 mln euro – o ponad 3 mln mniej niż przed rokiem.

PODCASTY I GALERIE