Budżet Wilna 2019. Priorytetem oświata, infrastruktura i ochrona socjalna

Rada Samorządu miasta Wilna zatwierdziła dzisiaj budżet na 2019 rok. Jest on o 9 proc. wyższy niż ubiegłoroczny, wynosi 679,4 mln euro.

zw.lt
Budżet Wilna 2019. Priorytetem oświata, infrastruktura i ochrona socjalna

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Na tegoroczny budżet składają się środki własne samorządu – 404 mln euro, docelowe dotacje – 168,5 mln euro, środki unijne – 69,4 mln euro.

Priorytetem są objęte obszary oświaty (326,5 mln euro), infrastruktury (144,3 mln euro) oraz ochrony socjalnej (68,9 mln euro). Na ochronę środowiska władze przeznaczą 44,1 mln euro, kulturę i sport – 21,5 mln euro, ochronę zdrowia – 15,2 mln euro.

Samorząd podkreśla, że środki na oświatę i kulturę wzrosły o ponad 28 mln euro. W związku z czym w stolicy powstaną dziecięce kolonie letnie, zostaną odnowione stadiony przy szkołach. W poszczególnych dzielnicach zostanie urządzonych około 20 boisk sportowych.

Środki przyznane w ramach ochrony socjalnej zostaną przeznaczone na budowę mieszkań socjalnych.

Z kolei fundusze przeznaczone na rozwój infrastruktury w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 30 mln euro. Zostaną przeznaczone na odnowienie transportu miejskiego, a także remonty dróg.

Dług miasta w ciągu roku zmniejszył się z 244,2 do 206,8 mln euro.

PODCASTY I GALERIE