Budżet rejonu wileńskiego: Oświata, medycyna i remont dróg

Rejon wieleński zwiększa budżet na bieżący rok. Zgodnie z przyjętą w tym roku przez Sejm poprawką, samorząd może korygować przychody bieżącego roku, dodając niewykorzystaną część przychodów z roku ubiegłego.

zw.lt
Budżet rejonu wileńskiego: Oświata, medycyna i remont dróg

Fot. Joanna Bożerodska

Suma asygnacji budżetu na bieżący rok wynosi 6, 7 mln euro. „Część pieniędzy będzie przeznaczona na oświatę, na przykład na zakup autobusików szkolnych oraz renowację budynków. Część pójdzie na usługi socjalne” – powiedziała dla Radia „Znad Wilii” Jolanta Gulbinowicz, pełniąca obowiązki kierownika wydziału stosunków publicznych i międzynarodowych. Gulbinowicz podkreśliła, że pieniądze są kierowane na dziedziny, najbardziej aktualne dla mieszkańców rejonu.

Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje inwestycje długotrwałe. Ze zwiększonego budżetu planuje się m.in. remonty w szkołach w Ławaryszkach, Bezdanach, Rukojniach i innych szkołach rejonu. Planowany jest również zakup siedmiu nowych autobusów szkolnych. Wsparcia doczekają się także placówki medyczne w Suderwie i Bezdanach.

Pieniądze przeznaczone zostaną także na poprawę jakości wody w rejonie, na remonty dróg i naprawę oświetlenia ulic.

PODCASTY I GALERIE