Budynki klasztoru franciszkańskiego trafiły do Funduszu Mienia Państwowego

Rząd postanowił przekazać budynki klasztoru franciszkańskiego przy ulicy Trockiej w Wilnie do Funduszu Mienia Państwowego.

BNS
Budynki klasztoru franciszkańskiego trafiły do Funduszu Mienia Państwowego

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Jak głosi komunikat Ministerstwa Gospodarki, Fundusz miałby administrować budynki do czasu, aż się wyjaśni, czy można zgodnie z aktami prawnymi przywrócić prawo własności przy zwrocie dla Zakonu Braci Mniejszych Kowentualnych (franciszkanów) zabudowań klasztornych w naturze.

Warto przypomnieć, że w lutym bieżącego roku Litewski Sąd Najwyższy orzekł, że budynki klasztoru franciszkanów w Wilnie muszą być zwrócone państwu. Decyzja sądu jest ostateczna i nieodwołalna. Przez prawie 20 ostatnich lat budynkami zarządza spółka Pranciškonų namai.

PODCASTY I GALERIE