Budynki klasztorne nie wracają do zakonu

Budynki klasztoru franciszkanów w Wilnie, znajdujących się przy kościole pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Piaskach, nie zostaną na razie - wbrew oczekiwaniom - zwrócone zakonowi. Będą tymczasowo przekazane w gestię Funduszu Mienia Państwowego. Sprawa własności budynków klasztornych ciągnie się już prawie 20 lat.

BNS
Budynki klasztorne nie wracają do zakonu

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W lutym b.r., po trwających 19 lat perypetiach – w tym procesach sądowych – Sąd Najwyższy Litwy ogłosił, że budynki klasztorne muszą wrócić do państwa. Wcześniej należały one do spółki Pranciškonų rūmai. Klasztor został przekazany pod zarządzanie Ministerstwa Gospodarki, franciszkanie z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych spodziewali się natomiast, że na mocy restytucji mienia rząd odda budynki zakonowi.

W tym tygodniu Ministerstwo Gospodarki podało jednak, że przed zwróceniem budynków klasztornych należy ustalić, czy powierzchnia klasztoru nie została zwiększona o ponad trzecią część tak, że nowopowstałą powierzchnię można oddzielić od byłej oraz czy główne konstrukcje budynku nie były zmienione w ponad 50 proc. Decyzja w sprawie przekazania budynków ma zapaść w poniedziałek na posiedzeniu Rządu Litwy.

„W rejestrze nieruchomości budynki figurują jako właśność państwowa, toteż były zarządca spółka Pranciškonų rūmai nie może administrować budynków, w których pomieszczenia wynajmują obecnie 33 osoby prawne. Należy jak najszybciej przekazać budynki Funduszowi Mienia Państwowego, by mógł on przejąć funkcje administracyjne” – tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.

PODCASTY I GALERIE