Brak porozumienia w sprawie zapisu nazwisk powstańców styczniowych

Radni nie mogą dojść do porozumienia w sprawie zapisu imion i nazwisk powstańców styczniowych, którzy zostaną patronami ulic w Nowej Wilejce.

BNS
Brak porozumienia w sprawie zapisu nazwisk powstańców styczniowych

Fot. Bożena Mozyro

Administracja miasta ubolewa, że brak decyzji hamuje formowanie 300 działek w Nowej Wilejce. Zapis imienia i nazwiska w wersji litewskiej, na przykład Titas Daliauskas, proponuje samorządowa Komisja nazewnictwa, pomników i tablic pamiątkowych. Z propozycją zapisu w wersji polskiej – Tytus Dalewski – wystąpili radni AWPL – ZChR. Zapisu w wersji polskiej sprzeciwia się również Państwowa Komisja Języka Litewskiego. Mer Remigijaus Šimašiaus z kolei zwraca uwagę, że Daliauskas i Dalewski to dwa zupełnie różne nazwiska, co wprowadza w błąd i odbiera szacunek przyszłemu patronowi ulicy.

Do sporu o pisownię nazwisk powstańców styczniowych przyłączyli się również historycy. W ich opinii, zlituanizowane nazwiska nie rozpoznaliby zarówno Litwini, którzy pasjonują się historią, jak i wilnianie innych narodowości. ,,Chęć lituanizacji używając lingwistyki nie jest do przyjęcia. Przepisywanie historii jest wyrazem egocentryzmu” – ocenia wicedyrektor litewskiego instytutu historii Darius Stalinaus. Historyk dodaje, że nie należy podejmować prób ukrywania naszej wielojęzyczności i wielokulturowości.

PODCASTY I GALERIE