Bp Kaszkiewicz o honorowym obywatelstwie: Przyjemnie jest wracać w rodzinne strony

Na początku czerwca w Pałacu Balińskich w Jaszunach ordynariuszowi diecezji grodzieńskiej biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi zostanie nadane honorowe obywatelstwo rejonu solecznickiego.

zw.lt
Bp Kaszkiewicz o honorowym obywatelstwie: Przyjemnie jest wracać w rodzinne strony

Fot. Antoni Radczenko

26 maja Rada samorządu rejonu solecznickiego przyjęła decyzję o nadaniu miana Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego biskupowi Aleksandowi Kaszkiewiczowi.

„Cieszę się z takiego uznania. Jest mi bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że jestem urodzony w tym rejonie. Pochodzę z parafii ejszyskiej. To jest moja ojczysta ziemia. Tak się stało, że w 13 kwietnia 1991 roku decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II została utworzona nowa diecezja na Białorusi. Zostałem mianowany biskupem diecezji grodzieńskiej. Niestety wówczas musiałem opuścić Wileńszczyznę. Dlatego jest mi bardzo miło i przyjemnie wracać w swoje rodzinne strony” – powiedział zw.lt biskup Aleksander Kaszkiewicz.

Ceremonia nadania tytułu odbędzie się 5 czerwca w Pałacu Balińskich w Jaszunach podczas wizyty biskupa na Litwie.

Biskup Aleksander Kaszkiewicz urodził się 23 września 1949 roku we wsi Wysokie w gminie ejszyskiej. Szkoły podstawową i średnią ukończył w Dojlidach oraz Ejszyszkach. W latach 1971-1976 uczył się w seminarium duchownym w Kownie. W 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił posługę kapłańską w Katedrze Chrystusa Króla w Poniewieżu, był proboszczem w parafii św. Ducha w Wilnie. 13 kwietnia 1991 mianowany przez św. Jana Pawła II biskupem w Grodnie na Białorusi. Święcenia biskupie otrzymał 23 maja 1991 roku.

PODCASTY I GALERIE