Borusewicz do Polonii: Senat o was pamięta

Wszyscy jesteście postrzegani jako przedstawiciele Polski, niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkacie; Senat o was pamięta - mówił w środę podczas spotkania z reprezentantami Polonii marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

PAP
Borusewicz do Polonii: Senat o was pamięta

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Spotkanie z ponad 40 przedstawicielami Polonii na całym świecie odbyło się w związku z przypadającym 2 maja dniem Polonii i Polaków za granicą.

„Senat pamięta o was, wy pamiętajcie o nim także” – zwrócił się Borusewicz do zebranych. Wskazywał, że przedstawiciele izby wyższej często spotykają się z rodakami za granicą, starają się udzielać wszelkiej możliwej pomocy i budować zaufanie do Polski w poszczególnych krajach świata.

„Nasze spotkanie jest związane z dniem Polonii, które przypada tego samego dnia, co Dzień Flagi. Bo to się łączy – wy jesteście przedstawicielami Polaków, narodu polskiego i jesteście przywiązani do naszych barw narodowych, polskich” – mówił Borusewicz. „Wszyscy jesteście postrzegani jako przedstawiciele Polski, niezależnie od tego, z jakiego jesteście kraju” – dodał.

Borusewicz podkreślił, że Senat długie lata opiekował się Polonią i dysponował przeznaczonymi na nią funduszami – przez 23 lata przeznaczył dla rodaków za granicą ponad 850 mln zł, w tym na wypoczynek dzieci, ochronę dziedzictwa narodowego, wspieranie mediów polonijnych, szkolnictwo i różnego rodzaju remonty obiektów kultury, edukacyjnych i sakralnych.

Jak mówił, najwięcej środków trafiło na Litwę, Ukrainę i Białoruś. Zaznaczył, że stało się tak ze względu na wyjątkowo trudną sytuację tamtejszej Polonii. Marszałek przypomniał, że obecnie fundusz przeznaczony dla Polaków za granicą jest w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Borusewicz mówił też o konieczności pomocy rodakom zamieszkałym na terenach objętych wojną; przypomniał o przeprowadzonej ewakuacji Polaków z Donbasu. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie podobne działania nie okażą się potrzebne.

Od 2012 r. dysponentem pieniędzy budżetowych na współpracę z Polonią jest MSZ; zostały one przekazane resortowi spraw zagranicznych, gdy kierował nim Radosław Sikorski.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów, wydatki na finansowanie współpracy z Polonią zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok wyniosą ponad 162 mln zł. Prawie 94 mln zł z tej kwoty znajduje się w gestii MSZ. Na konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” jest 60,5 mln zł, na działalność telewizyjną dla Polonii 8 mln zł, opiekę i pomoc dla Polaków za granicą 2,6 mln zł, szkolnictwo polskie 5,5 mln zł, działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego 13,1 mln zł.

Środki na wsparcie Polonii będą też rozdysponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (ponad 39 mln zł), m.in. na wspomaganie oświaty polonijnej, dofinansowanie kolonii i obozów polonijnych, delegowanie nauczycieli za granicę.

Przedstawiciele organizacji polonijnych z całego świata oraz osoby polskiego pochodzenia odgrywające w swoich krajach rolę opiniotwórczą przyjechały do Warszawy i uczestniczą w dyskusjach seminaryjnych i wydarzeniach kulturalnych. Wizyta przedstawicieli środowisk polonijnych odbywa się w związku z przypadającym 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Program obchodów obejmuje także spotkanie z szefem MSZ Grzegorzem Schetyną.

Marszałkowi Senatu – w imieniu zebranych – dziękował Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata; wyraził też nadzieję, że współpraca między Senatem i organizacjami polonijnymi będzie kontynuowana i wzmacniana.

PODCASTY I GALERIE