Bony Pierwszaka i Maturzysty trafiły do polskich uczniów na Litwie

Uczniowie pierwszych klas na Litwie oraz maturzyści otrzymali z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na tzw. Bony Pierwszaka i Maturzysty.

zw.lt
Bony Pierwszaka i Maturzysty trafiły do polskich uczniów na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Wsparcie finansowe w wysokości Bon Pierwszaka – 100 euro, Bon Maturzysty – 50 euro, dotarło pod koniec grudnia. Jak poinformował Radio Znad Wilii prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski, pieniądze trafiły prawie do wszystkich uczniów – około 1101 pierwszaków i 900 maturzystów.

We wrześniu do polskich uczniów na Litwie trafiły wyprawki – plecaki z pełnym wyposażeniem, książki i gry edukacyjne, zestawy śniadaniowe. Obecny wówczas Mikołaj Falkowski prezes Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” mówił, że przekazane uczniom plecaki wraz z dodatkami stanowią około 40 proc. wsparcia finansowego przewidzianego na jednego ucznia. „Resztą całego projektu, opiewającego na kwotę 1 miliona złotych jest wsparcie dla szkół, policzone proporcjonalne w takiej samej skali na każde dziecko. Z każdą ze szkół podpiszemy umowę na realizację „Bonu Pierwszaka”, który będzie dotyczył określonego katalogu wydatków. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z komitetem rodzicielskim będzie mogła zdecydować, czy pieniądze, którymi będzie dysponować, przekaże w formie „500 plus” w kopercie dla dzieci z rodzin gorzej sytuowanych, wielodzietnych czy wymagających wsparcia socjalnego, na czym nam bardzo zależy, czy zrealizuje to wsparcie w formie nie pieniężnej, ale przekładającej się na funkcjonowanie świetlicy, wsparcie nauczania języka polskiego, doposażenie klas, w których są prowadzone zajęcia dla pierwszaków, zakup strojów sportowych czy organizację dowozu dzieci na zajęcia pozalekcyjne. Szkoły mają absolutną swobodę, by zadecydować, na co chcą wydać tę kwotę. Jeżeli będzie taka wola komitetu rodzicielskiego i dyrekcji, że wszyscy chcą przekazać pieniądze dla dzieci w formie gotówkowego wsparcia – wspaniale, projekt to umożliwia. Jeżeli szkoła zdecyduje się na częściowe bezpośrednie wsparcie finansowe, a częściowe refinansowanie działań rozwojowych, również jest to możliwe” – tłumaczył Falkowski.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

PODCASTY I GALERIE