Bonisławski: Wspólnota Polska jest związana z Litwą od początku swego istnienia

Wspólnie z partnerami realizujemy na Litwie różne działania, skierowane do możliwie największej liczby środowisk - mówi prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski. W środę prezes poprowadził spotkanie informacyjne dotyczące stypendiów Wspólnoty Polskiej dla studentów pochodzenia polskiego z Litwy.

Małgorzata Kozicz
Bonisławski: Wspólnota Polska jest związana z Litwą od początku swego istnienia

Fot. Małgorzata Kozicz

„Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” prowadzi programy stypendialne dedykowane dla dwóch grup studentów. Zakończyliśmy właśnie rekrutację do programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia studiujących w Polsce. To duży program, duża liczba zgłoszeń i duże potrzeby. Bardzo wielu studentów z krajów sąsiadujących z Polską: Ukrainy, Białorusi, ale również z Litwy, świadczy o tym, że jest potrzeba wspierania ich w tym procesie, ponieważ poziom życia – szczególnie właśnie na Ukrainie i na Białorusi – nie jest wysoki, i studia w Polsce są dla nich z jednej strony szansą, z drugiej problemem finansowym” – opowiada Dariusz Piotr Bonisławski.

„Mamy też ofertę dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach, w których mieszkają na stałe. Wychodzimy z założenia, że młode osoby, które przyjeżdżają do Polski i chcą zostać, bardzo nas ubogacają i są przez nas witane z otwartymi rękoma. Ale też mamy świadomość tego, że dobrze jest, jeżeli w tradycyjnych – ze względu na historię, ze względu na wagę kulturową – środowiskach polskich, takich jak choćby Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna czy Żytomierszczyzna – mieszkają Polacy, jeżeli widzą tam dla siebie dobre szanse rozwojowe. To indywidualne decyzje, na które nie powinno mieć wpływu nikt i nic poza osobami bezpośrednio te decyzje podejmującymi. My chcemy pomagać i tu, i w Polsce” – dodaje Bonisławski.

Jak podkreśla, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje na Litwie wiele projektów w różnych dziedzinach.

„Wspólnota Polska z Litwą jest związana od początku swego istnienia. Pan Andrzej Stelmachowski, nieżyjący już pierwszy prezes stowarzyszenia, był zakochany w Litwie, w Wileńszczyźnie, w Kresach – zresztą, podobnie jak większość osób, które wybierają swoją aktywność w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. My kontynuujemy tę pracę, ten proces wspierania Polaków na Litwie, oczywiście mając świadomość, że istnieje bardzo wiele organizacji polskich, które chcą taką pomoc świadczyć. Pracujemy na rzecz polskości tak naprawdę na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych poprzez Amerykę Południową, Australię, Europę Zachodnią, ale nie zapominamy o Litwie” – zapewnia prezes Bonisławski.

Na Litwie wsparcie Wspólnoty Polskiej to wspomniane już stypendia, wsparcie przy remoncie szkół czy zakupie podręczników oraz różnego rodzaju programy pomocowe.

„Tradycyjnie będziemy przekazywali środki, pomagali w remontach szkół. W środę odbyło się spotkanie w Szkole im. Longina Komołowskiego w Połukniu, kolejna transza środków przeznaczonych na remont tej szkoły, otoczenia, będzie przekazana w tym roku. Ciekawe jest rozpoczęcie w tej szkole projektu rozwojowego, czyli diagnozy potrzeb wszystkich środowisk w tej szkole funkcjonujących – nauczycieli, rodziców, uczniów – po to, żeby na bazie tejże diagnozy przygotować dobry program rozwojowy dla szkoły, dla środowiska, który następnie chcemy sfinansować i wdrożyć tak naprawdę z marszu” – opowiada Dariusz Piotr Bonisławski.

Pilotażowy projekt tego rodzaju jest realizowany w Szkole Marii Magdaleny we Lwowie. „Mam nadzieję, że przyjdzie czas na kolejne szkoły, ponieważ jest to bardzo ważne, by najpierw całościowo poznać problemy, a potem je całościowo rozwiązywać. W naszym przekonaniu wynikającym z doświadczeń, jest to dobry sposób na skuteczną pomoc” – zaznacza Bonisławski.

Aktywność Wspólnoty Polskiej obejmuje także inne obszary.

„W czwartek odbędzie się spotkanie w Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćkim, gdzie przywieziemy dobrą wiadomość o przekazaniu dotacji w wysokości blisko 150 tys. złotych na funkcjonowanie hospicjum. Pochodzą one ze środków Senatu RP. Przekażemy też informację, że realizujemy program wsparcia osób chorych, potrzebujących pomocy poprzez pomoc finansową mającą zapewnić dostęp do dobrych specjalistów – poprzez konsultacje w dobrych ośrodkach w Polsce, które zajmują się leczeniem najcięższych chorób, przede wszystkim onkologicznych. Mamy powołaną przy stowarzyszeniu radę naukową, w skład której wchodzą między innymi chirurdzy onkologiczni, po to właśnie, by Polacy z zagranicy, którzy zderzą się z taką trudną sytuacją życiową, mogli liczyć na skuteczną pomoc” – mówi Bonisławski.

PODCASTY I GALERIE