Bon Pierwszaka: „Chcemy wesprzeć tych, którzy wybrali polską szkołę na Litwie”

Plecaki z pełnym wyposażeniem, książki i gry edukacyjne, zestawy śniadaniowe - takie wyprawki w ramach projektu "Bon Pierwszaka" trafiły dzisiaj do uczniów pierwszych klas szkół polskich na Litwie. Druga część projektu, który opiewa na kwotę 1 miliona złotych, będzie rozdysponowana indywidualnie przez każdą ze szkół. Uroczystej inauguracji projektu dokonali w Wilnie wiceminister spraw zagranicznych RP Jan Dziedziczak i prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Mikołaj Falkowski.

Małgorzata Kozicz
Bon Pierwszaka: „Chcemy wesprzeć tych, którzy wybrali polską szkołę na Litwie”

Fot. Joanna Bożerodska

W Domu Kulury Polskiej odbyło się symboliczne przekazanie wyprawek pierwszakom z Wilna i rejonu wileńskiego. Delegacja z Polski odwiedzi dziś także Soleczniki, gdzie plecaki i dodatki zostaną wręczone uczniom rejonu solecznickiego.

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie Józef Kwiatkowski witając zebranych podkreślił, że polskie szkoły na Litwie mogą się szczycić dobrymi wynikami. Według ogólnolitewskiego rankingu tygodnika „Veidas”, z 80 szkół i gimnazjów w Wilnie pięć polskich szkół znalazło się w pierwszej dwudziestce. Dobrze wypadły także szkoły rejonowe.

„Czyż nie jest do dla nas honor, pociecha, czyż nie jest to dowód dla rodziców i uczniów, że wybrali dobrą drogę, przychodząc do szkoły polskiej. Wybraliście szkoły, które dają dobry poziom wiedzy, są konkurencyjne. To prawda, ale na pewno nie byłoby to możliwe bez wieloletniej, stałej pomocy, troski i zrozumienia z naszej Macierzy, Rzeczypospolitej Polskiej, która ma nas w opiece” – zauważył Kwiatkowski.

„Początek roku to zawsze piękna chwila, zwłaszcza dla pierwszoklasistów jest momentem, który pamiętamy przez całe życie. Bardzo się cieszymy,że Polacy na Litwie uczęszczają do polskich szkół, że uczą się w dobrej jakości polskich szkołach. Cieszy nas bardzo to, że w tym roku jest więcej pierwszoklasistów niż w latach ubiegłych. To jest bardzo ważne, że będąc lojalnymi obywatelami Litwy, pamiętacie o swoich polskich korzeniach, jesteście dumni z tego, że należycie do narodu spod znaku Białego Orła. Dla nas bardzo ważne jest to, żeby kolejne pokolenia naszych rodaków też o tym pamiętały, też były z tego dumne, należały do wspólnoty Polaków, których łączy wspólna historia, kultura, tradycje i język polski” – mówił do zebranych Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych RP.

Minister dziękował nauczycielom szkół polskich i rodzicom, którzy kultywują polskie tradycje, dbają o język polski w domach oraz posyłają dzieci do polskich szkół.

„Kilka miesięcy temu zapowiadaliśmy, że przygotowujemy niespodziankę dla naszych pierwszaków. Chcemy w ten sposób podkreślić, jak ważna jest edukacja polska na Litwie i wesprzeć wszystkich tych, którzy swoje dzieci zapisali do polskich szkół. Zapowiadaliśmy wsparcie w wysokości 500 zł na każdego pierwszaka. To jest informacja nieaktualna- wsparcie jest prawie dwukrotnie wyższe” – podkreślił Jan Dziedziczak.

„Tak liczna obecność pierwszoklasistów na tej sali jest dowodem na to, że polska szkoła na Litwie z roku na rok może się stawać jeszcze silniejsza i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli tych wyprawek przygotować jeszcze więcej” – powiedział z kolei prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

„Na kształtowanie patriotyzmu składa się wiele czynników – wychowanie w domu, przedszkolu, szkole. Dziś być Polakiem poza granicami kraju nie jest tak łatwo, dlatego jeszcze bardziej szczycimy się tym, że nasze dzieci mają możliwość uczyć się w polskiej szkole. Może dla niektórych to wybór konkurencji – lepsza czy gorsza placówka, ale jestem przekonana, że dla wielu z państwa, tak jak dla mnie, był to po prostu wybór serca. Poszliśmy za tym głosem serca i jestem przekonana, że będziemy z tego dumni. Otrzymane wyprawki szkolne traktujemy jako wyraz poparcia dla każdej rodziny, która zdecydowała kształcić dziecko w polskiej szkole oraz motywację do stworzenia naszym dzieciom najlepszych warunków do pobierania nauki. Każdy krok w dążeniu do budowy mocnego i spójnego społeczeństwa polskiego spotykamy z ogromną radością i szczerą wdzięcznością” – mówiła przedstawicielka rodziców.

Jak poinformował Mikołaj Falkowski, przekazane uczniom plecaki wraz z dodatkami stanowią około 40 proc. wsparcia finansowego przewidzianego na jednego ucznia.

„Resztą całego projektu, opiewającego na kwotę 1 miliona złotych jest wsparcie dla szkół, policzone proporcjonalne w takiej samej skali na każde dziecko. Z każdą ze szkół podpiszemy umowę na realizację „Bonu Pierwszaka”, który będzie dotyczył określonego katalogu wydatków. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z komitetem rodzicielskim będzie mogła zdecydować, czy pieniądze, którymi będzie dysponować, przekaże w formie „500 plus” w kopercie dla dzieci z rodzin gorzej sytuowanych, wielodzietnych czy wymagających wsparcia socjalnego, na czym nam bardzo zależy, czy zrealizuje to wsparcie w formie nie pieniężnej, ale przekładającej się na funkcjonowanie świetlicy, wsparcie nauczania języka polskiego, doposażenie klas, w których są prowadzone zajęcia dla pierwszaków, zakup strojów sportowych czy organizację dowozu dzieci na zajęcia pozalekcyjne. Szkoły mają absolutną swobodę, by zadecydować, na co chcą wydać tę kwotę. Jeżeli będzie taka wola komitetu rodzicielskiego i dyrekcji, że wszyscy chcą przekazać pieniądze dla dzieci w formie gotówkowego wsparcia – wspaniale, projekt to umożliwia. Jeżeli szkoła zdecyduje się na częściowe bezpośrednie wsparcie finansowe, a częściowe refinansowanie działań rozwojowych, również jest to możliwe” – tłumaczył Falkowski.

Jak dodał, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podobne wsparcie na zakończenie roku szkolnego trafi także do maturzystów szkół polskich na Litwie.

„Wsparcie dla maturzystów jest w tej chwili przedmiotem prac projektowych Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. We współpracy z Senatem i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP na przełomie lat 2016/2017 planujemy zrealizować osobny projekt, który uwzględni maturzystów” – zapowiedział Mikołaj Falkowski.

Wyprawki dla 1101 uczniów klas pierwszych szkół polskich na Litwie zostały zakupione przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

PODCASTY I GALERIE